Keemia huvipäeva ajakava

TÜ Teaduskool korraldab keemia huvipäeva neile 8. klassi õpilastele, kes on saanud head tulemused keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus.

Huvipäeva kava (reede, 3. aprill 2008):

10.30–10.45 registreerimine; keemiahoone fuajee (Jakobi 2)
10.45–11.30 lõuna Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20)
11.30 kogunemine Jakobi 2 fuajees ja suundumine praktikumi
11.45–13.45 tutvumine tiitrimisvõtetega (Jakobi 2, lab. 321 ja 325) Juhend
13.45–14.45 loeng “Lisaainete ning pestitsiidide mõju tervisele”Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Inga Ploomipuu (Jakobi 2-430)
15.15–16.00 lõpetamine: piirkonnavooru võitjate autasustamine (koos matemaatikaolümpiaadi parimatega) Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt. 23)

Kutsututel palume teatada hiljemalt 30. märtsiks (tel: 737-5581, e-post: teaduskool@ut.ee) oma osalemisest või mitteosalemisest huvipäeval. Teaduskool kannab õpilaste toitlustamise kulud. Huvipäevast osavõtjate lähetuskulude kompenseerimiseks palume vahendeid leida koolil või HO-l.

Informatsioon:

TÜ TeaduskoolAadress: Tähe 4-143, Tartu 51010Telefon: 7 375 581Arvutipost: teaduskool@ut.eeWWW: http://www.teaduskool.ut.ee

Eesti keemiaolümpiaadid

Lühikirjeldus

Ajalugu

Eesti keemiolümpiaadide ajalugu sai oma alguse eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel; kõigepealt hakati korraldama võistlusi matemaatikas ja füüsikas, keemiaolümpiaadidega alustati veidi hiljem. 2017 kevadel toimub 64. Eesti üleriigiline keemiaolümpiaad.

Üldsätted

 • Keemiaolümpiaadi korraldavad TÜ ja HTM vastavalt 20.09.2001. sõlmitud koostöölepingule. Keemiaolümpiaadi eesmärgid on:
 • stimuleerida andekate noorte arengut, motiveerida õpilaste ja õpetajate keemiaalast enesetäiendamist;
 • avastada keemiahuvilisi võimekaid õpilasi;
 • anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi eakaaslastega;
 • selgitada välja Eesti võistkond rahvusvahelisteks olümpiaadideks.

Olümpiaadi astmikpüramiid

Eesti keemiaolümpiaadi astmikpüramiidi madalaim, kuid ka olulisim aste on kooliolümpiaad, I voor. Sellest saavad osa võtta kõik soovijad, kes keemia vastu huvi tunnevad ja oma võimeid proovile panna tahavad.

Koolisisesele voorule järgneb piirkonnavoor, numbrilt teine. II vooru pääsemiseks tuleb saavutada koolis piisavalt märkimisväärne tulemus; piirkonnavoorus osalejate koguarv on loomulikult väiksem kui esimese vooru puhul – osalejate arvu vähenemise reegel kehtib ülespoole liikudes ka edaspidi.

III voor ehk lõppvoor ühendab tublimaid keemiahuvilisi kogu Eestimaalt. Üleriigilisele keemiaolümpiaadile pääsemiseks tuleb ületada teatud punktisumma barjäär piirkondlikus voorus võistlemisel; teine võimalus on näidata häid tulemusi õppeaasta alguses toimuval keemiaülesannete lahendamise lahtisel võistlusel.

III vooru tulemuste põhjal formeeritakse silmapaistvamaid tulemusi saavutanud õpilaste rühm (suuremas osas gümnaasiumi abiturientidest ja 11.klassi õpilastest, vähemal määral ka gümnaasiumi algklasside kasvandikest). RKO-ks (rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks) ettevalmistusrühma sõelumisprotsessi järgmiseks etapiks on valikvõistlused, mille võitjad (esimesed 6, korraldajariigi puhul 8) võtavad osa Balti keemiaolümpiaadist (BChO).

BChO tulemuste põhjal ja järjekordsete kvalifikatsioonivõistluste alusel moodustatakse Eesti Vabariigi võistkond rahvusvahelisel keemiolümpiaadil (IChO, RKO). See on astmikpüramiidi tipp, kuhu jõuab vaid neli andekat noort inimest.

Erandkorras pääsevad järgmise aasta madalamasse vooru eelmise aasta kõrgema vooru osavõtjad (näiteks selle aasta riiklikku vooru eelmise aasta BChO-st osavõtjad). Abituuriumi jaoks on III voor suureks abiks ka ülikooli sisseastumisel.

Üleriigiline keemiaolümpiaad

1. Koolivoor

 • Avatud kõigi soovijate jaoks.
 • Osalevad 8.-12. klass.
 • Viiakse läbi haridusameti osakondade või koolide endi poolt.
 • Koolivooru ülesanded koostab ja olümpiaadi viib läbi koolikomisjon.
 • Koolivoor toimub vastavalt väljakujunenud tavadele novembris – detsembris.
 • Koolivooru tulemuste põhjal saadab kool oma esindajad piirkonnavoorule.

2. Piirkonnavoor

 • Osalevad 8.-12. klass.
 • Läbiviimist korraldab haridusministeeriumi osakond.
 • Ülesanded Teaduskooli poolt.
 • Abimaterjalidest võib kasutada metallide aktiivsuse rida, perioodilisus- ja lahustuvustabeleid.
 • Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnakomisjonid ning selgitavad välja iga klassi parimad lahendajad. Tulemused vormistatakse protokollidena.
 • Piirkonnavooru tööd saadetakse Teaduskooli ja kontrollitakse üle olümpiaadi žürii poolt.
 • Osalejaid: üle 1000 inimese üle kogu vabariigi (2017. aastal 1198 õpilast)

3. Lõppvoor

 • Keemiaolümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassi õpilastele toimub Tartus. Žüriil on õigus täiendavalt kutsuda lõppvooru lahtistel keemiaülesannete lahendamise võistlustel edukalt esinenuid ja 9. klassi piirkonnavooru võitjat. (9.klassi õpilased võistlevad koos 10. klassi õpilastega.)
 • Korraldab Teaduskool, organisaatorid: TÜ üliõpilased ja õppejõud, Teaduskooli esindajad, komisjoni esimees – Uno Mäeorg.
 • Lõppvoor koosneb teoreetilisest ja eksperimentaalsest osast. Esimesel päeval toimub 5 tundi kestev ülesannete lahendamine. Teisel päeval teevad 10 parimat igast klassist laboratoorse töö.
 • Lõppvooru tulemuste põhjal arvatakse iga gümnaasiumiklassi arvestuses parimat Eesti võistkonna kandidaatideks. Täiendava valikvõistluse tulemuste põhjal valitakse nende seast 6 parimat Eesti esinduseks Balti keemiaolümpiaadil (keemiaolümpiaadi žürii kinnitab Balti olümpiaadi Eesti võistkonna liikmeteks ainult need õpilased, kes on kindlalt otsustanud osaleda selle õppeaasta kõikidel järgnevatel keemiatreeningüritustel ja -olümpiaadidel).
 • Eesti võistkond koosneb 4 võistlejast. Võistkonna kandidaadid valitakse Balti keemiaolümpiaadil võistelnud 6 õpilase hulgast. Valikul on otsustavaks Balti olümpiaadi tulemused, kuid ligilähedaste tulemuste korral võetakse arvesse valikvõistluse tulemusi. Enne rahvusvahelist keemiaolümpiaadi tuleb võistkonna kandidaatidel täita kvalifikatsiooninorm.
 • Osalejaid: ~100 inimest

RKO

Eesmärgid:

 • Luua rahvusvahelisi keemiaalaseid kontakte
 • Stimuleerida õpilaste loomingulise ja iseseisva mõtlemise arengut keemia-alaste probleemide lahendamise teel.

Eestimaa RKO-l

Võistkonna moodustamiseks viiakse läbi koos naaberriikide Läti ja Leeduga Balti keemiaolümpiaad.

Balti keemiaolümpiaadile pääsemiseks valitakse kuus parimat valikvõistluste tulemuste põhjal.

Nii Balti keemiaolümpiaadil kui rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil võivad riigi võistkonna koosseisus osaleda ainult vastava riigi kodanikud, kelle vanus on alla 20 aasta ning kes ei ole kõrgkoolide õpilased.

Vastavalt RKO reeglitele korraldatakse potentsiaalsete RKO võistkonna liikmete jaoks õppesessioonid, mille kogupikkus ei tohi ületada 14 päeva (talve-, kevad- ja suvesessioon).

Ettevalmistus toimub rahvusvahelise keemiaolümpiaadi seaduste kohaselt korraldajariigi poolt koostatud kogumiku Praparatory Problems põhjal.

Valikvõistlused

Ülesanded põhinevad rahvusvahelise olümpiaadi temaatika valitud osadel (teatud punktid Preparatory Problems kogumikust).

Koosnevad kahest osast: teooria ja eksperiment.

Võistlustele eelneb vahetult kevadine õppesessioon, kus selgitatakse vastavateemalisi ülesandeid.

Kvalifikatsioonivõistlused

On mõeldud potentsiaalsete RKO võistkonnaliikmete intellektuaalse taseme vormis hoidmiseks.

Ülesanded põhinevad rahvusvahelise olümpiaadi temaatikal (Preparatory Problems kogumikust; eriti need teemad, millele ei ole jõutud kevadsessioonil tähelepanu pöörata).

Koosnevad kahest osast: teooria ja eksperiment.

Võistlustele eelneb suvesessioon, kus selgitatakse vastavateemalisi ülesandeid; kvalifikatsioonivõistluste läbiviimise aeg sõltub RKO toimumisajast (tavaliselt umbes 3 päeva enne RKO-d) ja ei ole sessiooniga vahetult seotud.

RKO võistkonda pääsemiseks tuleb koguda minimaalselt 50% kvalifikatsioonivõistluste punktisummast.

Muud üritused

 • Keemiaülesannete lahendamise lahtine võistlus
 • Viie kooli kohtumised
 • Tallinna kooliviktoriin
 • Eesti kooliviktoriin

Olümpiaadi ülesannete tekstid antakse igale võistlejale vastavalt tema soovile kas eesti või vene keeles. Muu žürii poolt edastatav info (sh ülesannete lahendused) on eestikeelne. Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel: www.teaduskool.ut.ee ja www.olunet.org. Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meiling-listi: olympiaadid@lists.ut.ee kaudu.

Keemiaolümpiaadi lõppvooru ajakava

Keemiaolümpiaadi lõppvoor toimub Tartus 14.–15. märtsini. Registreerumisinfo: http://www.teaduskool.ut.ee/3113

Lõppvooru ajakava:

Laupäev 14. märts
930–1045 Keemiaolümpiaadi osavõtjate registreerimine (TÜ keemiahoone ringauditoorium, Jakobi 2)
930–1045 Hommikueine (ringauditoorium)
1115 Keemiaolümpiaadi avamine (ringauditoorium)
1130–1630 KEEMIAOLÜMPIAADI TEOREETILINE VOOR (ringauditoorium)
1215 Žürii kohtumine õpetajatega (Jakobi 2-436)
1600–1730 Õhtusöök (Ülikooli kohvik, Ülikooli 20)
Pühapäev 15. märts
830–930 Majutatavatele õpilastele hommikueine majutuskohtas Esialgsed tulemused. Apellatsioonid. (TÜ keemiahoone, Jakobi 2-320)
1000–1330 KEEMIAOLÜMPIAADI EKSPERIMENTAALVOOR teooriavooru 10-le parimale igast klassist (TÜ keemiahoone)
1300–1430  Lõunasöök (Kotka Kelder, Pepleri 14, 0 korrus)
1600 Keemiaolümpiaadi lõpetamine TÜ aula (TÜpeahoone, Ülikooli 18)

Nanotehnoloogia internet olümpiaad

Olümpiaad 2009

Moskva Riiklik Ülikool, juhivad Venemaa ülikoolid ja instituudid korraldavad internetipõhist nanotehnoloogia olümpiaadi. Teretulnud on kõik: osaleda võivad nii kooliõpilased kui ka täiskasvanud. Ülesanded on väga põnevad ning vajavad põhjalikke teadmisi, head loogikat ja kirjutamisoskust. Ülesanded on nii head ja omapärased, et on vähemalt nendega tuvumist väärt.

Olümpiaadist põhjalikumalt: http://www.nanometer.ru/faq_list_o3.html

Olümpiaadide ülesanded: http://www.nanometer.ru/2009/02/28/12358488333592.html

Olunet.org planeerib välja panna mõningate üleasannete tõlkeid. Teretulnud on erinevate temaatiliste valikute tõlgete soovid. Samuti teretulnud on teie tehtud tõlked. Aardess olunet@gmail.com

 

Lõppvooru temaatika

Keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika

14.-15. märtsil 2009. a. toimuva 56. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine:

9. klass

 • Alkaanide füüsikalised omadused. Gaasi ja vedeliku osakeste arvu leidmine (n = m/M = N/NA = V/Vm, ρ)
 • Mineraali kvalitatiivse ja kvantitatiivse oksiidse koostise leidmine
 • Orgaaniliste ainete põhiklassid (alkaanid, alkeenid, alkoholid ja karboksüülhapped): struktuurivalemid ja nimetused.
 • Põrgukivi, vee pehmendamine; ühe lähteaine ülehulga arvestamine
 • Raua ühendid
 • Polümeerid, tselluloos.

10. klass

 • Keemilised vooluallikad; raud-nikkelelemendi tööpõhimõte [2a]
 • Kloori ühendid [1a]
 • Lihtsamate anorgaaniliste ja orgaaniliste ühendite tasapinnalised struktuurivalemid
 • Ideaalse gaasi olekuvõrrandi kasutamine
 • Reaktsioonid liitiumiga
 • Termokeemia [1b].

11. klass

 • Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas (halogeenimine, nitreerimine ja alküülimine). Aromaatsete aminoühendite saamine ja reaktsioonid
 • Räniühendid ja nende reaktsioonid
 • Halogeenimine (alkaanid, alkoholid), asiridiinide teke ja reaktsioonid nukleofiilidega; R,S-isomeeria [1c, 2b]
 • Osmootne rõhk
 • Lahustuvus ja lahustuvuskorrutis
 • Elementide perioodilisussüsteem, oksüdatsiooniastmed, radioaktiivsed elemendid.

12. klass

 • Nõrga happe soola hüdrolüüs [1d]
 • Vesiniku saamise termokeemia (reaktsiooni ΔG , ΔH , ΔS; ΔG = ΔHTΔS; ΔG = −RTlnK), ideaalse gaasi olekuvõrrand [1e]
 • Kombinatoorika keemias: H, D, T vahetusreaktsioonide näitel [tõenäosusteooria alused]
 • Kloori ühendid. Redoksreaktsioonid [1a]
 • Karbohappelisus ja metallorgaanika, nukleofiilid ja elektrofiilid
 • ATP ja ADP vastastikune muundumine, metallide fosfaadid.

Esimesel päeval võistlevad 9.−12. klasside õpilased teooriavoorus ja teisel päeval iga klassi teooriavooru 10 paremat laboratoorses töös. Eksperimentaalseks tööks on 9. ja 10. klassil tiitrimine, 11. ja 12. klassil orgaanilise ühendi süntees.

Abiks ettevalmistamisel

[1] Preparatory problems, 41st International Chemistry Olympiad, UK

[1a] Probleem 22

[1c] Probleem 25

[1e] Probleem 5

[1b] Probleem 4

[1d] Probleem 11

[2] Wikipedia

[2a] Nickel-iron battery

[2b] Aziridine

[3] R. Ott, A. Piksarv, E. Talts Keemia ülesannete kogu, Valgus, Tallinn, 1983.

[4] R. Pullerits, M. Mölder Keemiaülesannete lahendamine, Avita, Tallinn, 2000.

[5] U. Palm, V. Past Füüsikaline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[6] A.-T. Talvik Orgaaniline keemia, Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu, 1996.

[7] N. Ahmetov Anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[8] H. Karik, U. Palm, V. Past Üldine ja anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1981.

[9] H. Karik, K. Truus Elementide keemia, Ilo, Tallinn, 2003.

Lõppvooru kutsutud õpilased

Eesti koolinoorte 56. keemiaolümpiaadi žürii otsus

1. Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru 9.–12. klasside parimate tööde (kokku 290) läbivaatamisel ühtse hindamissüsteemi alusel otsustas olümpiaadižürii kutsuda üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 14.–15 märtsil 2009. a. Tartus järgmised õpilased (järjestatud koolide tähestikulises järjekorras):

9.klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Tanel Veske Jakob Westholmi Gümnaasium Larissa Kvašnina
Katrin Männimets Lasnamäe Gümnaasium Olga Zvereva
Rene Lomp Liivalaia Gümnaasium Leonora Krug
Kaur Karus Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Nadezda Turaeva Narva Kesklinna Gümnaasium Tatjana Jerošenko
Leo Dubovski Narva Pähklimäe Gümnaasium Tatjana Jerošenko
Sergei Malõšev Narva Pähklimäe Gümnaasium Tatjana Jerošenko
Vladimir Tserkassov Narva Vanalinna Riigikool Tatjana Jerošenko
Olivia Luige Palamuse Gümnaasium Merike Teppan
Karl Väärtmaa Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Liis Lääts Pärnu Ühisgümnaasium Evelin Saks
Jaagup Repän Rõngu Keskool Merike Luik
Marit Külv Rõngu Keskool Merike Luik
Jakob Prii Saaremaa Ühisgümnaasium Raili Tamm
Anna-Helena Saarso Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Liisa Parts Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Saari Sildos Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Jako Siim Eensalu Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Rees-Roonius Juurmaa Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Taivo Pungas Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Anu Ainsaar Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Erik Tamre Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Karl Oskar Lember Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Ralf Ahi Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Sander Alvin Kelder Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Taavi Teelem Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Vlad Piljukov Tartu Annelinna Gümnaasium Irina Hindriksoo
Ken Riisalu Tartu Katoliku Kool Katrin Lõhmus
Eva-Lotta Käsper Tartu Kivilinna Gümnaasium Riina Reiljan
Märt Rannap Vanalinna Hariduskolleegium Tiia Kalju

10.klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Helian Vunk Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar
Madis Ollikainen Gustav Adolfi Gümnaasium Katrin Soika
Ants Remm Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Laura Valli Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Taavi Aru Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Uku-Laur Tali Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Maksim Bilovitski Maardu Gümnaasium Ljudmilla Dmitrijeva
Henri Kasvand Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Jaan-Eerik Past Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Katrina Sepp Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Iiris Lüsi Nõo Reaalgümnaasium Aivar Vinne
Mihkel Ugandi Nõo Reaalgümnaasium Aivar Vinne
Silver Abel Nõo Reaalgümnaasium Aivar Vinne
Andres  Jaanson Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Eero Vaher Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Andraš Tšitškan Pärnu Ühisgümnaasium Evelin Saks
Julia Tšeglakova Tallinna Humanitaargümnaasium Tatjana Knjagnitskaja
Margus Lind Tallinna Mustamäe Gümnaasium Malle Solnson
Annica Saaret  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Helen Liis  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Ivar Kiitam  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Karl Puusepp Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kert Pütsepp  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kadi Liis Saar  Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledz Andrus Kangro, Lilian Kippasto
Ivan Zubarev Tallinna Tõnismäe Reaalkool Lidia Rõbnikova
Rita Rudõka Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Juha Bokajeva Tartu Annelinna Gümnaasium Irina Hindriksoo

11. klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Laurits Puust Audru Keskkool Ülle Vares
Annika Põder Gustav Adolfi Gümnaasium Katrin Soika
Anna Smertina Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Helena Kisand Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Katrin Kalind Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Roland Matt Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Deniss Nikolajev Narva Pähklimäe Gümnaasium Tatjana Jerošenko 
Allan Aim Tallinna 21. Kool Linda Undusk
Aleksandra Timofejeva  Tallinna 53. Keskkool Vladimir Ossipov
Erik Müürsepp Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Irina Zikina
Meri-Kris Jaama Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Andre Tamm  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Hendrik Otto Kaju  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kaspar Märtens  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kristjan Erik Kaseniit  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Mari Eltermann  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Märt Bakhoff  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Tanel Pärnamaa  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kadi Liis Saar Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledz Andrus Kangro, Lilian Kippasto
Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova

12. klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Martin Jakoobi Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar, Katrin Soika
Kai Tiitsaar Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Linda Rusalepp Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Mark Gimbutas Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Siim Rinken Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Lauri Hein Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Piia Burk Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Rasmus Lubi Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Anastassia Matviitšuk Narva Humanitaargümnaasium Nelli Avdejeva
Sergei Ponomarjov Narva Humanitaargümnaasium Nelli Avdejeva
Lauri Taaleš Nõo Reaalgümnaasium Eevi Viirsalu
Margot Sepp Otepää Gümnaasium Tiiu Sander
Klim Evdokimov Tallinna 53. Keskkool Vladimir Ossipov
Ksenia Aleksankina  Tallinna 53. Keskkool Vladimir Ossipov
Teele Palumaa Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Eerik Potter  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Karl Laumets  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Ove Oll  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Taavi Pungas  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Dmitri Nehajev Tallinna Tõnismäe Reaalkool Lidia Rõbnikova
Dmitri Osmjorkin Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Sofja Tšepelevitš Tammiku Gümnaasium Nadezda Pavljut

2. Olümpiaadižürii otsustas kutsuda lisaks punktis 1. nimetatuile üle-eestilisele keemiaolümpiaadile keemia lahtise võistluse (8. november 2008.a.) tulemuste põhjal: Artur Pata (10. kl., Hugo Treffneri Gümnaasium, õp. Eha Paabo)

Huvipäevale kutsutud õpilased

Eesti koolinoorte 56. keemiaolümpiaadi žürii otsus

3. Kutsuda huvipäevale Tartusse 3. aprillil 2009. a. järgmised piirkonnavoorus edukalt esinenud 8. klasside õpilased (järjestatud koolide tähestikulises järjekorras). Täiendav info saadetakse koolidesse.

8. klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Margit Kuslap A. Haava nim. Pala Kool Helgi Vaga
Anastassia Goršanova Ahtme Gümnaasium Anna Rassadina
Ants-Oskar Mäesalu C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium Age Usin
Robert Aare Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar
Anna Gams Jakob Westholmi Gümnaasium Larissa Kvašnina
Marleen Varblas Jõgeva Ühisgümnaasium Neeme Katt
Mihkel Saar Kärdla Ühisgümnaasium Hannes Simuste
Johannes Pärtel Truusalu Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Lona-Liisa Sutt Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Villem Pata Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Fred Kasela Märjamaa Gümnaasium Riina Serglov
Ksenia Petrova Narva Humanitaargümnaasium Nelli Avdejeva
Aleksndr Sukhanov Narva Vanalinna Riigikool Tatjana Jerošenko
Valdur Kana Otepää Gümnaasium Tiiu Sander
Agnes Aadusaar Palamuse Gümnaasium Merike Teppan
Liis Mäeots Põlva Keskkool Elli Hinto
Raido Enn Pärnu Hansagümnaasium Sirje Lootus
Kristo Ment Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Risto Laanemets Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Mare Kekkonen
Martin Maasik Pärnu Vanalinna Põhikool Mare Kekkonen
Harry-Karl Lepp Saku Gümnaasium Anna Kikkas
Getter Kolosov Tallinna Inglise Koledz Lilian Kippasto
Kaur Aare Saar Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Jüri – Mikk Udam Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Piret Kleis Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Sandra Schumann Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Jaan Toots Tallinna Tehnikagümnaasium Annika Pruul
Eduard Harkov Tallinna Tõnismäe Reaalkool Lidia Rõbnikova
Sergei Razgonjajev Tammiku Gümnaasium Nadezda Pavljut
Kevin Kesküla Tartu Karlova Gümnaasium Anneli Lukason
Sander Kulu Ülenurme Gümnaasium Lea Erlich