5. kooli kohtumine

Viie kooli kohtumisest võtavad osa viis gümnaasiumi: Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium. Iga kooli esindusse kuulub kümme õpilast. Jõudu katsutakse kolmes reaalaines: füüsika, keemia ja matemaatika. Võiteldakse nii individuaal- kui ka koolide arvestuses. Võistlus toimub igal aastal jaanuari kuus.

Viie kooli kohtumise keemia võistlus koosneb viiest ülesandest. Ülesannete raskus on keemiaolümpiaadi piirkonna vooru tasemel. Traditsiooniliselt esitatakse detsembri algul võistluse temaatika, mis sisaldab osaliselt vastaval õppeaastal piirkonnavoorus käsitletavaid teemasid.

53. võistlus Viljandi Gümnaasiumis

11.–12. jaanuar 2018

pdf Tulemused
pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

52. võistlus Miina Härma Gümnaasiumis

12.–13. jaanuar 2017

pdf Tulemused
pdf Ülesanded
pdf Задачи
pdf Lahendused

46. võistlus Miina Härma Gümnaasiumis

12.–13. jaanuar 2011

pdf Tulemused
pdf Ülesanded
pdf Lahendused
pdf Temaatika

45. võistlus Hugo Treffneri Gümnaasiumis

13.–14. jaanuar 2010

pdf

Temaatika

44. võistlus Carl Robert Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis

8.–9. jaanuar 2009

pdf Tulemused
pdf Ülesanded
pdf Lahendused
pdf Temaatika

43. võistlus Nõo Reaalgümnaasiumis

8.–9. jaanuar 2008

pdf Tulemused
pdf Ülesanded
pdf Problems
pdf Lahendused
pdf Temaatika

42. võistlus Miina Härma Gümnaasiumis

11.–12. jaanuar 2007

pdf Tulemused
pdf Ülesanded
pdf Lahendused
pdf Temaatika