Valikvõistluse kodune kontrolltöö

44. Rahvusvaheline Keemia Olümpiaad (RKO) toimub 2012. aastal Washingtonis USA-s (http://www.icho2012.org/). Olümpiaadi eesmärgiks on stimuleerida õpilaste loomingulise ja iseseisva mõtlemise arengut keemiaalaste probleemide lahendamise teel. Eesti võistkonna moodustamiseks viiakse peale lõppvooru läbi valikvõistlus, mis koosneb kolmest osast: teooriavoor, praktiline voor ning iseseisev töö (http://eko.olunet.org/eesti-olumpiaadid/). Iseseisva töö arvestusse lähevad Balti Keemiavõistluse tulemused ning veel üks või kaks kontrolltööd, mis annavad kokku kuni 15 punkti 100st. Sellel aastal Balti Keemiavõistlus pisut hilineb ja algab jaanuaris, kuid esimene kontrolltöö tuleb varem seoses RKO Ettevalmistusülesannete kogumiku ilmumisega ( http://www.icho2012.org/problems/preparatory-problems). Lahendage RKO ettevalmistuskugumikust ülesanded: 4, 7, 8, 12, 24 ja 26. Lahendamise tähtaeg on 23. jaanuar. Abiks on õppematerjalid: http://eko.olunet.org/ettevalmistus-materjalid/.

Lahendused saatke palun selle e-mailile olunet@gmail.com (eelistatud) või postiga TÜ Teaduskooli Tähe 4-143 Tartu 51010 lühimärkusega “RKO”. Tähtaeg 23. Jaanuar. Ootame ka üksikute ülesannete lahendused.

Teaduskooli keemia ülemastme sessioon

TÜ Teaduskool ja Keemia Instituut korraldavad Tartus 9.–10. jaanuar 2011. a. keemia ülemastme avatud õppesessiooni.

Kogunemine on pühapäeval 9. jaanuaril  kell 10.45 TÜ Chemicumi fuajeesse, Ravila 14A;  õppetöö algus kell 11.00.

Eelmise õppeaasta keemiaolümpiaadi lõppvooru ja/või sügisese lahtise võistluse tulemuste põhjal sessioonile kutsutud õpilaste nimekiri on toodud allpool. Ülemastme õppetöö aluseks on rahvusvahelise keemiaolümpiaadi programm. Selle programmi järgi toimub Eesti võistkondade ettevalmistamine rahvusvahelisteks olümpiaadideks ja võistlusteks. Õppetöö toimub kahes rühma: 9-10 klass ja 11-12 klass. Mõlemal rühmal on praktiline töö: tiitrimine (noorem rühm) ja orgaaniline süntees (vanem rühm).  Loe edasi

II treeninglaager – võistlus

28. maist – 1. juunini toimus Tartus teine treeninglaager, mille eesmärgiks oli valmistada ette Eesti võistkonda RKO-ks. Treeninglaagris osalesid lisaks põhivõistkonnale ka õpilased, kes paistsid silma valikvõistlusel ja Balti keemiaolümpiaadil.

Treeninglaagri ajal viidi läbi võistkondlik võistlus. Osalema olis kutsutud Eesti RKO võistkonna liiged (Gleg Široki, Ivan Jakovlev, Kadi Liis Saar ja Maksim Mišin: võistkonad A), vabakuulajad (Jaan Toots, Katrina Sepp, Mihkel Ugandi ja Rene Lomp: võistkond B) ning ka keemiaolümpiaadi žürii liikmed. Lahendamiseks oli pakutud kokku 21 RKO temaatilist ülesannet. Ülesanded olid rasked, kuid lisaks sellele tuli ülesandeid lahendada aja peale – lahendamiseks oli antud 2 tundi, s.t umbes 20 min igale ülesandele. Võistluse tulemused olid järgmised:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sum
A 7 4 5 9 10 10 8 9 9 9 2 10 8 10 9 1 120
B 1 1 0 9 8 5 10 2 5 41

OluCafe kutsub valikvõistluse arutelule

28.03.2010 kell 14:30 algab Skype-s online-kohtumine, mille viivad läbi Vladislav Ivanistsev ja Ove Oll (keemiaolümpiaadi žürii liige). Kõik soovijad on oodatud osalema. Teemadeks:

 • Eesti keemiaolümpiaadist: ülesanded, lahendused ja tulemused
 • BChC ülesanded ja tulemused
 • Mida oodata Jaapanis (IChO 2010)? Pildid võistluse toimumiskohast.
 • Valikvõistlusest
 • Prep. Prob. ülesanded 5, 10, 11, 21 ja 24
 • Muud teemad, mida võiks arutada, saatke palun e-posti aadressil: olunet@gmail.com

Leidke Skype-s kontakt  “olucafe”. Olge aegsasti kohal , võtke kaasa mikrofon ja kõrvaklapid, seadke end mugavalt sisse ning ärge unustage tassikest kohvi või teed. Lisaks, loomulikult, vastame Teie küsimustele, mis palun saata varakult eelpool toodud e-posti aadressil.

28.03.2010 в 12:30 в Skype начнется online-встреча, которую проведет Владислав Иванищев с участием Глеба Широки, Ивана Яковлева и Максима Мишина (участники BChO 2009). Ждем всех желающих послушать и поучаствовать в обсуждении следующих тем:

 • Эстонская Химическая Олимпиада (ЭХО :-) – задачи, решения и результаты
 • Балтийское соревнование – итоги
 • Что ожидает в Японии (IChO 2010) – фотографии с места событий
 • О валиках (Valikvõistlus = отборочные соревнования)
 • Сборник Prep. Prob. на русском, задачи 5, 10, 11, 21, 24
 • ваши темы пожалуйста присылайте на адрес olunet@gmail.com

Найдите в Skype среди контактов “olucafe”. Приходите заранее, подключите наушники и/или микрофон, обустройте поуютнее свое место и не забудьте чашечку кофе или чая. В дополнение, Конечно же, ответим на все ваши вопросы, которые прошу прислать заранее на указанный выше mail.