Lost in translation

The problem “Everyone Loves Spectra” is a good introduction to atomic spectroscopy. This simplified example is found to be quite rare in a variety of problems provided in different competitions. That is why it was so frustrating to see that the original problem given in the Baltic chemistry competition included serious mistakes.

text with mistakes

Firstly, it was not defined what is Zeff and n. Secondly, “bigger” was mismatched with “lower”. Surprisingly, one student solved the problem absolutely right (defining Zeff to be negative!). Other students were granted points with extra generosity for following the instructions given in the text, even if they got negative value for answer. As it was planned the strongest side of the problem was that one could solve it performing simple calculations as described, without any additional knowledge in spectroscopy.

Obviously, the problem was simplified for the competition. In addition, some ideas about the chemistry of visible may be found at Prof. Dr. Dietrich Zawischa’s page. To see individual spectrum, visit SPECTRA. For more reliable data address NIST “basic atomic spectroscopy data”. These data were used for the problem preparation. If you liked the idea of effective charge,  try to find the book of J.E. Huheey “Inorganic chemistry. Principles and reactivity”. В русском переводе Дж. Хьюи “Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность”.

BChC esimese vooru tulemused ja lahendused. Teise vooru ülesanded

Esimese vooru tööd on hinnatud ja tulemused on selgunud! Täname kõiki, kes osalesid!

Eestist oli osavõtt eriti suur. Kolmekümnest võistlejast olid üle poole meie kodumaalt. Teisest voorust on oodatud osavõtma kõik õpilased: nii need kes osalesid esimeses voorus kui ka uued võistlejad.

Teise vooru komplekt sisaldab kolme ülesannet, millest esimene on lahenduv enamikele, kuid teise lahendamine nõuab iseseisvat tööd ning kolmandas ülesande tekstis on kõik vajalikud faktid antud ette – neid tuleb kasutada loovalt. Vihje – üldiselt, kui hakkate lahendama väga keerulist ülesannet, siis esimese asjana tehke endale selgeks tundmatud mõisted – see lihtsustab lahendamist oluliselt. Näiteks: Le Chatelier’ printsiibi kohta võite esime infoallikana vaadata entsüklopeediaid ja siis võtta kasutusele keemiaõpikud.

Teise vooru ülesannete eestikeelsed tõlked ilmuvad kõige varem nädala pärast. Teise vooru lahenduste esitamise tähtaeg on 28. detsember. Lahendused palun saata e-posti aadressil olimpiades(at)inbox.lv. Kindlasti saatke oma lahendused ära ka siis, kui lahendasite ära ainult ühe ülesande.

Lahenduste esitamisel kasutage palun kindlasti etteantud Exceli faili, sest muidu Teie tööd ei parandata. Sisestage kõik tulemused arusaadavalt.

P.S. BChC võistluse kohta võib rohkem lugeda varasemast uudisest. Kõik materjalid on koondatud võistluse leheküljale.

OluCafe kutsub BCC komplekti arutlesule

Kutsun kõik soovijad osalema BCC komplekti ülesannete arutelul pühapäeval 18. oktoobril (kell 1400-1600. Vestlus toimub eesti keeles. Kokkusaamise koht  on internet – improviseeritud kohvik “Olu”. Kohtumine toimub Skype keskkonnas. Otsige mind posti aadressi olunet@gmail.com järgi. Olge kohal aegsasti, võtke kaasa mikrofon ja kõrvaklapid, seadke end mugavalt sisse ning ärge unustage tassikest kohvi või tee.

Mis teemal toimub arutelu? Eelkõige tutvustan “Baltic Chemistry Competition” ideed ja eesmärke. Lühidalt räägin ülesannete autoritest. Suurt tähelepanu pööratakse sellele, kust ja kuidas otsida konkretse ülesande  lahendamisel abiks oleva  informatsiooni. Loomulikult, vastan teie küsimustele, mis palun saata varakult eelpool toodud e-posti aadressile.

Приглашаю всех желающих поучаствовать в обсуждении заданий BCC комплекта 18-го октября, в воскресенье. Беседа на русском языке состоится с 12-ти до двух. Место встречи интернет, импровизированное кафе “Olu”. Собираемся в Skype. Ищите меня по e-mail-у olunet@gmail.com. И приходите по-раньше, захватив микрофон и наушники. Заранее обустройте по-уютнее свое место и не забудьте чашечку кофе или чая.

О чем будем говорить? Прежде всего, поделюсь с вами самой задумкой Балтийского Химического Соревнования, кратко расскажу об авторах задач. Большее внимание уделю тому, как и где искать информацию по соответствующих темам. Конечно же, отвечу на все ваши вопросы, которые прошу прислать заранее на указанный выше mail.

Baltic Chemistry Competition-i ülesanded emakeeles

Esimene BCC komplekt (esialgne versioon) on nüüd nii eesti kui ka vene keeles. Tõlge on veel täpsustamisel.

Ülesannete lahendusi oodatakse e-posti aadressil  kimijas_olimpiades@inbox.lv kuni 29. oktoobrini (kella  24:00-ni). Vastuste vormistamisel kasutage palun etteantud MS Exceli faili. Kui soovite lahendustes midagi selgitada, siis kasutage selleks inglise või vene keelt. Küsimused võib julgelt saata e-posti aadresile olunet@gmail.com.

Meie esindajad selgusid Riias

17.–19. aprillini Riias toimunud XVII balti keemiaolümpiaadil pääsesid XLI rahvusvahelisele keemiaolümpiaadile Oxfordi (18.–27.07.09) Taavi Pungas Tallinna Reaalkooli 12. klassist (õpetaja Andrus Kangro), Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 11. klassist (õpetaja Pelageja Ozerova), Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 11. klassist (õpetaja Irina Žikina) ja Kadi–Liis Saar Tallinna Reaalkooli (õpetaja Andrus Kangro) ning Tallinna Inglise Kolledži 10. klassist (õpetaja Lilian Kippasto).

Valikvõistlus

Eesti LVI keemiaolümpiaadi lõppvõistluse põhjal märtsis valiti võistkonna kandidaatideks 16 õpilast, kellest pärast aprillis korraldatud kolmepäevalisele treeningkogunemisele järgnenud valikvõistlust pääses XVII balti kaamiaolümpiaadile kuus edukamat. Valikvõistluse eksperimentaal- ja teooriavooru probleemid olid valitud RKO ettevalmistusprobleemide temaatika alusel.

Balti 17. keemiaolümpiaad

Olümpiaad toimus Läti Ülikooli bioloogiateaduskonna vastrenoveeritud keemialaborites. Oma osa oli sellel valikul ka läti tuntumal keemikul Paul Waldenil (1863–1957), kes uuris bioorgaanilisi ühendeid ja avastas asümmeetrilise sünteesi olulise seaduspärasuse, võimaldamaks saada ühte stereoisomeeri selle vastas-stereoisomeerist. Stereoisomeeridel on analoogia vasaku ja parema käega.

Balti keemiolümpiaadi ülesehitus on sarnane RKO-le. Eksperimentaalses voorus oli üheks tööks kaneelaldehüüdi süntees ja teiseks tööks tiitrimine. Kükku oli võimalik saada nende eest 40 punkti. Kuuest teooriavoorus lahendamiseks antud probleemist (kokku 60 punkti) koostasid nii Eesti, Läti kui ka Leedu igaüks kaks. Nende probleemide sisu oli: 1. pürofosfaatiooni hüdrolüüsreaktsiooni kiirus ja dissotsiatsiooni tasakaal (koostas Eesti); 2. joodi ja polüjodiiidide vahelised reaktsioonid (Leedu); 3. diabeedi ravis kasutatava ravimi süntees (Läti); 4. lämmastikühendid, mille lähteaineks on karbamiid (Läti); 5. kineetika ja tasakaal süsihappegaasist süsihappe moodustamise näitel (Eesti) ja 6. lõhnaõli Chanel №5 süntees (Leedu). Paremini lahendati 2. ja 5. probleem. Kaskeimaks osutusid Läti mentorite koostatud probleemid. Osales kuus õpilast igast riigist pluss korraldajamaa kaks õpilast väljaspool võistlust.

Võistluse üldvõitjaks osutus meie Taavi Pungas 72,97 punktiga, saades teooriavoorus parima punktide summa (50,97) ja 22 punkti eksperimendi eest. Teine koht jäi Läti võistlejale Romans Čaplinskile 70,79 (39,29) ja 31,5, kes oli möödunud aastal XL RKO-l Budapestis kuldmedalist. Kolmandaks tuli meie Gleb Široki 62,56 (35,31) 27,25. Väga ühtlaselt esinesid Leedu õpilased, võttes 58–62 punktiga 4., 5., 6. ja 7. koha. Meie Maksim Mišin ja Kadi–Liis Saar olid vastavalt 53,32 (23,82) ja 29,5 punktiga üheksandal ja 36,17 (10,42) ja 25,75 punktiga neljateistkümnendal kohal.

Arvestades, et esikoht annab 18 ja 18. koht ühe kohapunkti, siis edukaimad olid Leedu õpilased (64 kohapunkti), neile järgnesime meie 53 kohapunktiga, edestades Läti õpilasi, kelle kohapunktide summa oli 52.

Meie õpilastel on juuni keskel nädalane treeningkogunemine ning vahetult enne Inglismaale sõitu veel kvalifikatsioonivõistlus, kus nad RKO-le sõiduks peavad koguma vähemalt 50% võimalikest punktide arvust. Meie mentoriteks XLI. RKO-l on dotsent Uno Mäeorg ja keemiadoktorant Vladislav Ivaništšev.

From BChO 2009

Fotol meie võistkond Paul Waldeni mälestuseks püstitatud õunhappe molekuli mudeli juures. Vasakult Aleksandra Timofejeva Tallinna 53. Kk 11. kl (õpetaja Vladimir Ossipov), Taavi Pungas,  mentor Vladislav Ivaništšev, Gleb Široki, Kadi–Liis Saar, mentor Uno Mäeorg, Maksim Mišin, Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 11. kl (õpetaja Pelageja Ozerova).

Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi (RKO) võistkond selgunud

17.–19. aprillil toimus Lätis Riias XVII Balti keemiaolümpiaad (BChO), millest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Igast riigist oli kaasas kaks mentorit. Eestit esindasid aprilli alguses toimunud valikvõistluse parimad. Mentoriteks olid Uno Mäeorg ja Vladislav Ivaništšev.

From BChO 2009

XVII BChO võistkond avapäeval. Vasakult: A. Timofejeva, T. Pungas, V. Ivaništšev, G. Široki, K.L. Saar, U. Mäeorg, M. Mišin ja I. Jakovlev. Pildistas vaatlejana kaasas olnud emeriitdotsent Rein Pullerits.

Esimesel päeval oli praktiline voor, mis koosnes kahest osast: küllastumata imiini selektiivne redutseerimine ja kristallhüdraadi koostise kvanitatiive analüüs kasutades tiitrimist. Praktilises töös saavutas Eesti õpilastest parima tulemuse Maksim Mišin (29,50 punkti 40-st). Teisel päeval oli teooriavoor, kus sai parima tulemuse Taavi Pungas (50,97 punkti 60-st). Teooria vooru töö sisaldas kolme orgaanika ülesannet, ühte ülesannet anorgaanilisest keemiast (joodi ühendid ja polüjodiidid) ning kahte füüsikalise keemia ülesannet (pürofosfaadi hüdrolüüs; tasakaal ja kineetika süsihappe lahuses)

Kokkuvõttes saavutas Eesti võistkond väga hea tulemuse: esikolmikus oli kaks meie õpilast. Üldvõitja oli Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist (72,97 punkti sajast) ja kolmanda koha saavutas G. Široki. Lätlastele kuulus (R. Čaplinskis) teine koht. R. Čaplinskis võitis 40. RKO-l kuldmedali! Ülejäänud eestlaste kohad olid: 9. M. Mišin, 14. K.L. Saar, 15. A. Timofejeva ja 17. I. Jakovlev.

From BChO 2009

XVII BChO tulemuste põhjal selgus 41. RKO võistkond (18.−27. juuli, London). Võiskonna liikmed (vasakult): K.L. Saar, T. Pungas, G. Široki ja M. Mišin.

Traditsiooniliselt toimub järgmine aasta BChO Tartus.

Eesti võistkonda aitasid ettevalmistada emeriitdots. R. Pullerits, dots. U. Mäeorg,  dots. L. Tamm, dots. K. Herodes, dots. K. Lust, S. Mäeorg, E. Uibopuu, A. Uuustare, J. Nerut, K. Viht, V. Ivaništšev, T. Romann, O. Lebedev, I. Ogibalov, J. Metsik ja A. Laan.

Täielik protokoll, žürii otsus, probleemid ja lahendused riputatakse lähiajal üles aadressil www.olunet.org/bcho.

Balti keemiaolümpiaadi tulemused

17.–19. aprillil toimus Lätis Riias XVII Balti keemiaolümpiaad (BChO), millest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Igast riigist oli kaasas kaks mentorit. Eestit esindasid aprilli alguses toimunud valikvõistluse parimad Taavi Pungas, Gleb Široki, Kari Liis Saar,Aleksandra Timofejeva, Ivan Jakovlev ja Maksim Mišin ning mentoriteks olid Uno Mäeorg ja Vladislav Ivaništšev. Vaatlejatena oli kaasas emeriitdotsent Rein Pullerits.

Kokkuvõttes saavutas Eesti võistkond väga hea tulemuse: kaks meie õpilast oli esikolmes. Üldvõitja oli Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist.

Traditsiooniliselt toimub järgmine aasta BChO Tartus Eestis.

BChO tulemuste põhjal kuuluvad RKO võistkonda: T Pungas, G Široki, M Mišin, K-L Saar. 41. RKO toimub juulil Inglismaal.

Täielik protokoll, žürii otsus, probleemid ja lahendused riputatakse lähiajal üles aadressil www.olunet.org/bcho.