Uus lehekülg

Mitu aastat on olnud meie olümpiaadil paralleelselt ametlik Teaduskooli ja mitteametlik eko.olunet.org lehekülg. Mõlema lehekülje nõrkuseks on see, et ligipääs on ainult üksikutel inimestel.

Järgmiseks õppeaastaks soovime need ühendada üheks ametlikuks leheküljeks, millele on ligipääs mitmel žürii liikmel. Selle eesmärgiks on kiirendada kõikide dokumentide (nt tulemused) avalikustamist ning tagada nende parem kättesaadavus.

Sellega seoses avaldatakse sel aastal eko.olunet.org leheküljel veel ainult lõppvooru eeltulemuste tabel ning kõik ülejäänud andmed on leitavad ainult Teaduskooli keemiaolümpiaadi lehelt.

Vladislav Ivaništšev

65. Eesti keemiaolümpiaadi 10.-12. kl piirkonnavooru temaatika

27. jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 10.–12. klasside temaatika on järgmine:

10. klass

 • ainete valemite määramine elemendi protsendilise sisalduse põhjal1A
 • elavhõbeda keemia2, 3
 • hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand
 • ketoonid kui alkoholide oksüdeerumissaadused4A
 • külmumistemperatuuri arvutamine kasutades krüoskoopilist konstanti
 • lämmastikhappe reageerimine metallidega1B
 • metallide reageerimine veega5
 • molaalne kontsentratsioon
 • molekuli graafiline kujutis
 • oksüdatsiooniastmete määramine üldiselt6 ja orgaanilises ühendis7
 • redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine1C
 • summaarse valemi leidmine graafilise kujutise järgi
 • tiitrimisülesannete lahendamine

11.-12. klass

 • aminohapete aluselised ja happelised omadused8A
 • elektrofiilsed asendusreaktsioonid aromaatses tuumas1D, 8B
 • graafikutelt andmete lugemine
 • ideaalse gaasi olekuvõrrand
 • liitumine kaksiksidemele1E
 • peptiidside4B
 • reaktsiooni soojusefekt1F
 • summaarse valemi põhjal isomeeride joonistamine1G, 1H
 • tolueeni derivaatide redutseerimine ja oksüdeerimine
 1. Teaduskooli õppematerjalid
  1. V. Ivaništšev, H. Ers. Ülesanded valemite määramise kohta
  2. N. Nekrassova. Metallide reageerimine hapetega
  3. R. Pullerits. Redoksreaktsioonid
  4. K. Viht. Süsivesinikud: peatükk „Areenide reaktsioone“
  5. K. Viht. Süsivesinikud: peatükk „Alkeenide liitumisreaktsioonid“
  6. R. Pullerits. Keemilise reaktsiooni energeetiline efekt
  7. V. Ivaništšev, H. Ers, V. Sääsk. Brutovalemid ja isomeeride leidmine
  8. K. Viht. Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse, lk 13–14
 1. Chemicum: Mercury – an alien metal
 2. H. Karik, K. Truus. Elementide keemia. Ilo 2003, lk 330–339
 3. A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile. Avita 2002
  1. lk 139–141
  2. lk 220–226
 1. TaskuTark: metallide omadused
 2. R. Pullerits, M. Mölder. Keemiaülesannete lahendamine. Avita 2001, lk 109–112
 3. Ave Soekov. Süsiniku oksüdatsiooniastme määramine orgaanilistes ühendites
 4. A.-T. Talvik. Orgaaniline keemia. Tartu Ülikool 1996
  1. lk 374
  2. lk 201–206

Mida uut toob kaasa 65. Eesti keemiaolümpiaad?

Veebipõhine ettevalmistus

 • Sel aastal saavad huvilised osaleda lahtisel võistlusel ka põhiarvestuse väliselt Moodle’i keskkonnas.
 • Piirkonnavooru harjutusülesanded on virtuaalsed.
 • Ettevalmistumine rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks muutub süstemaatilisemaks. Huvilised saavad Moodle’s igakuiselt lahendamiseks komplekti raskemaid ülesandeid.
 • Osa ettevalmistumisest on Balti keemiavõistlus.

Piirkonnavoor

Piirkonnavooru ülesannete esimesed versioonid on valmis. Žürii on suvel aktiivselt töötanud, kuid meid ootab veel siiski ees suur töö selle nimel, et:

 • igas klassis oleks 1 ülesanne, mis on eelmise aasta keemiaolümpiaadi vastava klassi piirkonnavooru mõne ülesande analoogiks,
 • igas klassis oleks 1 üks ülesanne, mis on selleks ajaks Teaduskoolis läbitud materjali peale,
 • temaatika lähtuks õppekavast.

Me ei saa lubada, et suudame kõik punktid täita kõikide komplektide ulatuses, aga anname endast parima.

Oluline muudatus on, et piirkondlik 9.–12. klasside paremusjärjestus moodustub esimese viie ülesande põhjal. Ehk piirkondades parandatakse ainult esimest viit ülesannet, mis on eelmise aastaga võrreldes lihtsamad. 9.–12. klasside komplektide kuues ülesanne on tunduvalt raskem ja mahukam ning seda parandab ja hindab ainult keemiaolümpiaadi žürii. Selle lahendamine on soovituslik (ja kohustuslik) neile, kes soovivad osaleda lõppvoorul.

Teaduskoolis on ilmunud uusi kursuseid ja vanu on uuendatud: http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused#3

Soovitame: Praktiline kodukeemia (uus), Orgaaniline keemia (uuendatud), Keemia alused: ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks (uus), Eureka Start (uus). Registreerimine kursustele toimub 20. septembrini. Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II on uuendatud nii, et ta vastaks rohkem olümpiaadi temaatikale. Kursustel osalemine gruppides on teretulnud.

Täpsemat infot eelmainitud info osas võite oodata Teaduskooli kodulehele, Õpetajate Lehes, keemiaõpetajate meililistis, siinses blogis ja olümpiaadi Facebooki lehel.

Keemiaolümpiaadi žürii soovib kõigile jõudu ja jaksu alanud õppeaastaks!

6th Baltic Chemistry Competition

Kutsume kõiki osalema keemiaülesannete lahendamise võistlusel 6th Baltic Chemistry Competition (BChC)!

2016. aastal osales BChC-l 90 õpilast 13 riigist, nende hulgas 11 eestlast. Toona saavutas Eesti parima tulemuse, milleks oli üldarvestuse 17. koht, Taido Purason Tõrva Gümnaasiumist. Üldarvestuse võitis Rumeenia noormees Paul Haidu-Gerea.

BChC-l lahendatakse ülesandeid veebipõhiselt 2 voorus – oktoober-november ja jaanuar-veebruar. Vastusteni jõudmisel on lubatud kasutada abivahendeid. Registreerimine on avatud 1. oktoobrini. Osalemiseks:

 1. loo kasutaja eduspace keskkonnas (https://eduspace.lv/login/signup.php?lang=en)
 2. registreeru BChC kursusele (https://eduspace.lv/course/index.php?categoryid=1806)

Komplekti viimane ülesanne on orgaanilise keemia valdkonnast ning selleks, et struktuuride joonistamine lihtsam oleks ja ühilduks eduspace keskkonnaga, on juhised vastava tarkvara installeerimiseks siin.

Küsimuste korral kirjutada Eesti keemiaolümpiaadile (olunet@gmail.com).