Lõppvooru tulemused

9. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOP6 Kõik kokku
11 11 7 11 12 9 14.5 12 13 73.5 100.5
09-01 9 9 8.5 5.5 2 4 38 38
09-02 7.5 6 4.5 5.5 8.5 10.5 3 4.5 42.5 50
09-03 10.5 6.5 1 3 4.5 11.5 5.5 41.5 42.5
09-04 4.5 5.5 2.5 2.5 5.5 2.5 5 25.5 28
09-05 7 3.5 9.5 6 11.5 12 49.5 49.5
09-06 7.5 8.5 11 5 8.5 8 9 6 52.5 63.5
09-07 10 2 4 7 0 8.5 1 3 34.5 35.5
09-08 8.5 4 0.5 1.5 1.5 2.5 2 0 0 20 20.5
09-09 10 5.5 5.5 7 6 11 45 45
09-10 6.5 7.5 5.5 7 3 2 9 3 1 38.5 44.5
09-11 8.5 8 3.5 4.5 0 1 1.5 3.5 5.5 33.5 36
09-12 3 8.5 2.5 1 5 4.5 9.5 5 35.5 39
09-13 10 5.5 3 5.5 3.5 4.5 5 8 3.5 38.5 48.5
09-14 9 6.5 6 7.5 8.5 8.5 9 5 5 49 65
09-15 9 4 2 6 0.5 1 12 34 34.5
09-17 8.5 6 4.5 9 4.5 6.5 11.5 7 48.5 57.5
09-18 2 5 0.5 3 1.5 3 1 11 25.5 27
09-20 2 4 8 6.5 1.5 4.5 11 4 38 41.5
09-21 1.5 4.5 4 4 1.5 3.5 1.5 0.5 19 21
09-22 10.5 8 2.5 8.5 2.5 11.5 3 6.5 48 53
09-23 10 8 1.5 6 10 0 9 5 0 48 49.5
09-24 6 6 3.5 8 3 1.5 9.5 10.5 43.5 48
09-25 10 7.5 1 6 0 1.5 3.5 2 0 30.5 31.5

10. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOP6 Kõik kokku
11 11 7 11 12 9 14.5 12 13 73.5 100.5
10-01 10 2 3 1.5 2 6.5 7 30.5 32
10-02 9 7 4 7.5 1 6.5 8.5 0.5 42.5 44
10-03 10.5 9 6 11 9 9 13.5 2 5.5 62 75.5
10-04 5 3.5 7 0 3.5 11.5 1 31.5 31.5
10-05 8 5.5 5.5 10.5 11 11 51.5 51.5
10-06 11 10 6.5 11 7.5 9 14.5 12 6 67.5 87.5
10-07 9.5 4 8.5 3 7.5 9.5 3.5 0.5 42.5 46
10-08 10.5 6.5 9 5 4 5 10 46 50
10-09 10 7 11 8.5 11.5 1 5.5 53.5 54.5
10-10 5 8.5 6.5 10 10.5 9 8 6 8 54 71.5
10-11 3 8.5 6 5.5 9.5 11 6.5 47 50
10-13 11 10 6 9 8.5 5.5 14.5 10 7.5 63 82
10-14 11 7 1 11 5.5 9 9.5 9 13 62.5 76
10-15 3 4.5 4 5 5.5 3.5 5 27.5 30.5
10-16 8 0.5 3.5 8.5 1 2 7 7.5 1 36.5 39
10-17 6 10 9.5 8 8.5 5.5 4.5 47.5 52
10-18 10.5 4 11 8 10.5 1 2.5 46.5 47.5
10-19 10 4 6 11 8.5 8.5 12 10 60 70
10-20 10 8.5 11 10 9 12 0.5 60.5 61
10-21 3 6.5 5 7.5 4 9 10.5 11.5 11 56 68
10-22 8.5 9.5 5 11 5.5 6.5 7.5 9.5 0.5 52.5 63.5
10-23 11 8 11 10 8 8.5 8 11 59.5 75.5
10-24 9 7.5 6 5.5 1 2.5 14.5 6 48.5 52
10-25 10 5 4 11 10 6 11.5 3 8 56.5 68.5
10-26 6.5 8 4 10 6.5 6.5 10.5 11 6.5 52.5 69.5

11. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 Kokku
8 9 9 8 12 14 60
11-02 8 9 9 6 12 14 58
11-03 7 9 7 4.5 9.5 13 50
11-04 7 9 5.5 7 4.5 10 43
11-05 7 9 4.5 0 6 2.5 29
11-06 1 3 5.5 0.5 2 5.5 17.5
11-07 4 5.5 2.5 0 3 9 24
11-08 6.5 7 0 4.5 8 1.5 27.5
11-09 4 9 2.5 3 7.5 7 33
11-10 3.5 9 0 6.5 7 5.5 31.5
11-11 5.5 9 9 7.5 9.5 12.5 53
11-12 5 7.5 2.5 5.5 7 2 29.5
11-13 1 4 2.5 0 3.5 3.5 14.5
11-14 4 5 2.5 3.5 4 2 21
11-15 6 6.5 1 7.5 6 2.5 29.5
11-16 5.5 7.5 0 6.5 9 0.5 29
11-17 2.5 5 1.5 3.5 4 4 20.5
11-18 3 9 2.5 6 2.5 3.5 26.5
11-19 7 9 9 7 12 13 57
11-20 6 5 5 1 6 7.5 30.5
11-21 4 4.5 1 0 2.5 4.5 16.5
11-22 3.5 9 8.5 7.5 7 14 49.5
11-23 5 7 2 7 11 0.5 32.5
11-24 3 5.5 4.5 4.5 2 9 28.5
11-25 4.5 9 6.5 7 12 10 49
11-26 2.5 4 3.5 0.5 4 1.5 16

12. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 Kokku
8 9 9 8 12 14 60
12-01 4 5.5 1 0 9.5 3.5 23.5
12-02 4.5 9 1.5 6.5 10 2 33.5
12-03 7 8 3 8 8.5 5.5 40
12-04 5 5 1 0 3 4.5 18.5
12-05 7 9 8.5 5.5 9.5 11 50.5
12-06 5.5 5 1 0 6 3 20.5
12-07 4.5 9 2.5 6.5 6 7 35.5
12-08 8 5 3.5 6 8 8 38.5
12-09 6 9 4.5 7.5 4.5 5.5 37
12-10 4 9 4.5 0.5 5 6.5 29.5
12-11 6.5 6 2.5 6 9.5 8.5 39
12-12 6.5 8.5 8 7 9 13.5 52.5
12-13 7.5 9 5.5 8 11 4.5 45.5
12-14 7.5 8 1 7 8 7.5 39
12-15 5.5 4 1 0 3 0 13.5
12-16 6.5 6.5 6 4 3 5.5 31.5
12-17 5.5 8 5.5 6 3.5 6 34.5
12-19 5.5 8 2 5.5 8.5 3 32.5
12-20 3 5 1 1.5 2 6 18.5
12-21 1.5 5 6 1 5 11 29.5
12-22 7 8.5 6.5 6 11 11.5 50.5
12-23 3 9 3.5 1.5 2 6.5 25.5

Piirkonnavoor

Ole nii kena ja anna tagasisidet: tinyurl.com/EKO2019. Täname!

LXVI, 2018–2019
pdf Ülesanded 8 9 10 11–12
gdocs Lahendused 8 9 10 11–12

Eestis on võimalik keemiat õppida Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. Teadus ja tööstus on järjest enam omavahel põimunud – raha ja innovatsioon on aina paremad sõbrad. Keemiaharidus annab võimaluse tegelda laia valiku huvitavate väljakutsetega kas kodus või välismaal. Tartu Ülikool pakub ainulaadset võimalust tipptasemel aparatuuriga töötamiseks alates bakalaureuseastmest.

Uuri rohkem!

www.chem.ut.ee/et/oppimine

www.chem.ttu.ee/tudengile

oska.kutsekoda.ee/field/keemia-kummi-plasti-ja-ehitusmaterjalide-toostus

oska.kutsekoda.ee/field/energeetika-ja-kaevandamine

Viie kooli kohtumise keemiaülesannete temaatika

1. Amiidside.

M. Karelson, A. Tõldsepp. Orgaaniline keemia. Keemia õpik gümnaasiumile. Koolibri, Tallinn, 2007, lk 181−182.

Digiõppevaramu. Amiidid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid.

2. Elektrofiilsedasendusreaktsioonid aromaatses tuumas.

K. Viht. Täiendavaid teemasid koolikeemiale II: süsivesinikud (peatükk 6.1).

3. Ekstraheerimise põhimõte jajaotuskoefitsient.

I. Leito. Proovide ettevalmistus (slaidid 9−11).

R. Davis. CHEM117 04 Liquid Liquid Extraction Fundamentals (asjahuvilistele).

4. Hessi ja Faraday elektrolüüsiseadused.

R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: keemilise reaktsiooni energeetiline efekt.

J. Metsik. Keemia alused. Ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks, lk 42–48.

Digiõppevaramu. Keemilise reaktsiooni soojusefekt.

R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: redoksreaktsioonid.

5. Lahustuvus ja tilkanalüüs.

Lahustuvus tabel.

N.B! Teaduskooli keemia õppematerjalid asuvad siin: teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/keemia-oppematerjalid

Õppesessiooni kava

18. november, pühapäev

9.30–10.00 Kogunemine ja registreerimine Chemicumi (Ravila 14a) fuajees (Ida Rahu)

Loengud kõigile huvilistele

10.00–11.00 Sissejuhatus ja meenutus IChOst (Ida Rahu, Vladislav Ivaništšev) (1020)

11.00–13.00 Kineetika I osa (Vladislav Ivaništšev) (1020)

13.00–14.00 Lõuna

14.00–16.00 Kineetika II osa (Vladislav Ivaništšev) (1020)

16.15–18.15 Orgaaniline keemia – kuidas alustada õppimist? (Erki Enkvist) (1020)

19. november, esmaspäev

9.00–12.00 I rühm – analüütilise keemia praktikum (Eliise Tammekivi) (1099)

II rühm – orgaanilise keemia praktikum (Ida Rahu) (1059)

12.00–13.00 Lõuna

13.00–16.00 II rühm – analüütilise keemia praktikum (Eliise Tammekivi) (1099)

I rühm – orgaanilise keemia praktikum (Ida Rahu) (1059)

Tänud

Keemiaolümpiaadi hooaeg lõppeb varsti! Täname žüriiliikmeid ja abilisi, kes korraldas 2017/2018. õa olümpiaadi.

Aleksander Abramov

Alla Troska

Andi Kipper

Anneli Kruve

Anneli Lukason

Asko Laaniste

Carel Kuusk

Darja Lavõgina

Dmitri Šišmintsev

Eliise Tammekivi

Elmo Libek

Erki Enkvist

Ester Uibopuu

Heigo Ers

Ida Rahu

Indrek Viil

Jaak Nerut

Jaanus Liigand

Julia Tšeglakova

Jörgen Metsik

Kaido Viht

Karl Erik Lillo

Karl Karu

Karl Kaupmees

Katrin Kestav

Lona-Liisa Pruks

Maarja-Liisa Oldekop

Maria Krajuškina

Maris Johanna Tahk

Meeli Arujõe

Meelis Härmas

Mihkel Illison

Mihkel Kotli

Natalia Nekrassova

Neeme Katt

Ott Kekišev

Paul Kerner

Peeter Burk

Pilleriin Peets

Rait Palla

Rasmus Zalite

Raul Rinken

Riin Rebane

Riinu Härmas

Ruti Kirikmäe

Sirje Mäeorg

Svetlana Tšupova

Taavi Ivan

Tõnis Laasfeld

Uku Erik Tropp

Uno Mäeorg

Verner Sääsk

Vladislav Ivaništšev

Eesti keemiaolümpiaadi rahastab haridus- ja teadusministeerium ning korraldab Tartu Ülikooli teaduskool. Eesti keemiaolümpiaadi toetavad sponsoritena Baltika Group, Biodiscovery, Estko, Opiq ning Neo Performance Materials.