45. viie kooli kohtumine reaalainetes

13.–14. jaanuaril 2010.a. toimub 45. viie kooli kohtumine Hugo Treffneri Gümnsaasiumis.  Selle raames peetakse ka keemia võistlus.

Alates sellest aastast on paari viimase aasta ülesanded, lahendused ja tulemused üleval keemiaolümpiaadi koduleheküljel (eko.olunet.org/eesti-olumpiaadid/viie-kooli-kohtumine-keemias).

Sarnaselt keemiaolümpiaadi piirkonnavooruga on etteantud ülesannete temaatika. 45. võistluse keemiaülesannete temaatika on:

Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Karbonaatide segu analüüs. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi; vee karedus. Cis-,trans-isomeeria ja R,S-isomeeria. Vitamiinide struktuur ja omadused.

Lisainfo: Jaak Nerut (jaak.nerut@ut.ee)

BChC esimese vooru tulemused ja lahendused. Teise vooru ülesanded

Esimese vooru tööd on hinnatud ja tulemused on selgunud! Täname kõiki, kes osalesid!

Eestist oli osavõtt eriti suur. Kolmekümnest võistlejast olid üle poole meie kodumaalt. Teisest voorust on oodatud osavõtma kõik õpilased: nii need kes osalesid esimeses voorus kui ka uued võistlejad.

Teise vooru komplekt sisaldab kolme ülesannet, millest esimene on lahenduv enamikele, kuid teise lahendamine nõuab iseseisvat tööd ning kolmandas ülesande tekstis on kõik vajalikud faktid antud ette – neid tuleb kasutada loovalt. Vihje – üldiselt, kui hakkate lahendama väga keerulist ülesannet, siis esimese asjana tehke endale selgeks tundmatud mõisted – see lihtsustab lahendamist oluliselt. Näiteks: Le Chatelier’ printsiibi kohta võite esime infoallikana vaadata entsüklopeediaid ja siis võtta kasutusele keemiaõpikud.

Teise vooru ülesannete eestikeelsed tõlked ilmuvad kõige varem nädala pärast. Teise vooru lahenduste esitamise tähtaeg on 28. detsember. Lahendused palun saata e-posti aadressil olimpiades(at)inbox.lv. Kindlasti saatke oma lahendused ära ka siis, kui lahendasite ära ainult ühe ülesande.

Lahenduste esitamisel kasutage palun kindlasti etteantud Exceli faili, sest muidu Teie tööd ei parandata. Sisestage kõik tulemused arusaadavalt.

P.S. BChC võistluse kohta võib rohkem lugeda varasemast uudisest. Kõik materjalid on koondatud võistluse leheküljale.

Keemia lahtise võistluse tulemused

7. novembril toimunud keemia lahtisest võistlusest võttis osa 161 õpilast. Nooremas rühmas oli osavõtjaid 99 ja vanemas 62.

Noorema rühma kolm parimat on:

Nr. Nimi Kool Õpetaja
1. Eva-Lotta Käsper Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
2. Ralf Ahi Tallinna Reaalkool Martin Saar
3. Vladimir Tšerkassov Narva Vanalinna Riigikool Tatjana Jerošenko

Vanemas rühmas olid kõige tublimad:

Nr. Nimi Kool Õpetaja
1. Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
2. Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Irina Žikina
3. Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova

Allpool on toodud noorema ja vanema rühma tulemuste protokoll. Protokollis on esitatud kõigi õpilaste nimed, kes said rohkem kui viis punkti kuuekümnest.

pdf Tulemused noorem rühm vanem rühm

Piirkonnavooru temaatika avaldatakse detsembri esimesel nädalal.

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Irina Žikina
Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova