Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi teabepäevale!

43. rahvusvaheline keemiaolümpiaad (RKO) toimub 9.-18. juulini 2011. aastal Türgis. Eesti õpilastel avaneb võimalus kaheksateistkümnendat korda rahvusvahelisel areenil oma võimeid näidata.

Tartu Ülikooli Teaduskool ja TÜ Keemia Instituut korraldavad laupäeval, 18. septembril kella 12‑15 Chemicumis (Tartu, Ravila 14a-1020) RKO teabepäeva. Selgitame 2010. a Jaapanis toimunud 42. RKO eksperimentaalse ja teooriavooru ülesandeid. Anname ülevaate rahvusvahelistel keemiaolümpiaadidel esitatud temaatikast ja probleemide raskusastmest. Esinevad TÜ Keemia Instituudi õppejõud, üliõpilased ja olümpiaadidel vahetult esinenud õpilased.

Osavõtt on tasuta. Ootame nii õpilasi kui ka nende õpetajaid.

JAAK NERUT

Keemiaolümpiaadi komisjoni esimees

XVIII Balti keemiaolümpiaadi tulemused

16.-18. aprillil viidi Tartu Ülikoolis läbi Balti keemiaolümpiaad (BChO). BChO toimus Tartus juba kuuendat korda. Võistluses osalesid lisaks eestlastele ka lätlasaed ja leedulased – igas võistkonnas kuus õpilast. Korraldaja maal oli õigus kutsuda individuaalarvestuses osavõtma veel kaks õpilast.

Olümpiaad kestis kolm päeva. Esimesel päeval kogunesid kõik võistkonnad Tartu Ülikooli peahoonesse, kus Tartu linnavolikogu aseesimees Triin Anette Kaasik avas BChO. Külalistele esinesid õpilased Tartu Karlova Gümnaasiumist õpetaja Tiia Puhveli juhendamisel. Avamisele järgnes praktiline voor Chemicumis. Viie tunni jooksul sooritati kaks eksperimenti: duralumiiniumi, lennukiehituses kasutatava eriti vastupidava sulami, koostise analüüs kompleksonomeetriliselt ja hüdrobensoiini süntees. Õpilased sooritasid mõlemaid praktilisi töid väga edukalt: parim tulemus oli ligi 40 punkti neljakümnest võimalikust. Kõik õpilased saavutasid vähemalt 23 punkti. Praktilise vooru parim oli Maksim Mišin (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium).

Teine päev algas kohe hommikul viie tunnise teooriavooruga. Teooriavoorus  lahendati kuus probleemi. Iga osavõttev riik oli koostanud kaks ülesannet. Ülesande teemad olid väga mitmekesised: etanooli ja vesiniku kasutamine kütuseelemendis, komplekskatiooni süntees ja lagunemine vees, asümmeetriliste orgaaniliste molekulide süntees, looduses esinevatest kaadmiumi maakidest metalli eraldamine ja kaadmiumi ühendite keemia, tahked elektrolüüdid ning narkolepsia ravimi, modafiniili, tööstuslik süntees. BChO teooriavooru ülesannete raskus on üldiselt võrreldav ja mõnikord ka ületab rahvusvahelise keemiaolümpiaadi probleemide keerukust. Seetõttu on tegemist väga hea ettevalmistusega IChO-ks. Parima tulemuse (45 punkti 60-st) saavutad Gleb Široki (Tallinna Õismäe Vene Lütseum). Samas väikseim punkti summa jäi alla kümne. Teooriavooru lõppedes külastasid õpilased AHHAA keskust ja Tartu vanalinna.

Kolmandal päeval võõrustas BChO-st osavõtjaid Tartu Linnamuuseum, kus külalised tutvusid Tartu ajalooga ja hiljem toimus pidulik lõpetamine. Enne BChO võitjate autasustamist jagati auhinnad kätte sel aastal esimest korda läbi viidud Balti keemia võistluse parimatele. Balti keemia võistlus on inerneti teel korraldatav mitme vooruline kaugolümpiaad. BChO esimesed kohad kuulusid eestlastele: Gleb Široki oli esimene ja Maksim Mišin teine. Kolmandaks tuli Roberts Bluķis Lätist. Õpilasi oli õnnitlema tulnud TÜ Keemia Instituudi direktor professor Enn Lust. Külalistele esines TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor, mida juhatas sel aastal oma juubelit tähistav dirigent Vaike Uibopuu.

BChO üheks peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja Eesti võistkond Jaapanis korraldataval IChO-l. Eesti võistkonda kuuluvad seekord Gleb Široki, Maksim Mišin, Ivan Jakovlev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum) ja Kadi Liis Saar (Tallinna Reaalkool).

Järgmisel aastal toimub BChO juba Leedus.

BChO prtotokolli, probleemide ja lahendustega on võimalik tutvuda BChO lehel.

BChO viidi läbi Tartu Ülikooli Teaduskooli eestvõttel ja üritust finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium. BChO-d toetas Lanlab OÜ. Korraldamisest võtsid aktiivselt osa Keemia Instituudi töötajad ja tudengid.

Jaak Nerut
Keemiaolümpiaadi komisjoni esimees
Jaak.Nerut@ut.ee

Valikvõistluse tulemused


1. aprillil toimus Tartu Ülikooli Chemicumis valikvõistluse teooria- ja praktiline voor. Valikvõistluse eesmärgiks oli selgitada välja XVIII Balti keemiolümpiaadi (BChO) võistkond.

Põhivõistlusele eelnes kolme päevane laager, mille vältel selgitati õpilastele ettevalmistusülesannete (Preparatory Problems) teoreetilist tagapõhja. Esimeses treeninglaagris oli rõhu asetus spektroskoopiliste meetodite ja suhkrute struktuuri tutvustamisel. Õppetööd viisid läbi  TÜ Keemia Instituudi üliõpilased, õppejõud ja teadurid. Inglismaalt oli appi tulnud eelmine aasta rahvsuvaheliselt keemiaolümpiaadilt kirkaima medali toonud Taavi Pungas.

Valikvõistlus on kompleksvõistlus. 15% kogu punktidest moodustas iseseisev töö: Balti keemia võistluse ülesannete (10%)  ja koduse kontrolltöö (5%) lahendamine. Iseseisva töö arvestamine motiveerib õpilasi tegelema keemiaga kogu õppeaasta vältel. Peamise osa (55%) moodustas teooriavõistlus, mis sisaldas seekord ka testi lahuse pH arvutamise kohta (5%). Teooriavõistluse ülesandeid oli kuus. Ülesannete teemadeks olid: gaaside segu koostise tuvastamine, termokeemia, isomeeria, kompleksühendid, spektroskoopia ja orgaaniliste ühendite sünteesi jada. Oodatult osutusid raskeimaks kolm viimast ülesannet, mis eeldasid peamiselt koolikeemia välisi teadmisi. Praktiline voor andis kogu punktisummast 30%. Praktiliseks tööks oli seekord raua sisalduse määramine proovis kasutades titrandina askorbiinhapet. Tegemist oli keerulise tiitrimisega, mis eeldas täpset kätt ja juhendist kinna pidamist. Töö eest saadud punkti summad olid ühest äärmusest teise. Parima tulemuse saavutas Kadi Liis Saar. Teoorias oli kõige tublim Gleb Široki.

Võistluse tulemuste põhjal kuuluvad BChO Eesti võistkonda:

Koht Nimi Klass Kool Õpetaja Punktid
1.  Gleb Široki  12  Tallinna Õismäe Vene Lütseum  Pelageja Ozerova  81
2.  Kadi Liis Saar  11  Tallinna Reaalkool  Andrus Kangro   78
3.  Maksim Mišin  12  Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium  Irina Žikina  72
4.  Ivan Jakovlev  12  Tallinna Õismäe Vene Lütseum  Pelageja Ozerova  70
8.  Julia Tšeglakova  11  Tallinna Humanitaargümnaasium  Tatjana Knagnitskaja  55
9.  Jaan Toots  9  Tallinna Tehnikagümnaasium  Annika Pruul  53

Eriti paistis silma võistkonna noorim liige, kes saavutas suurepärase tulemuse nii teoorias (10. koht) kui ka eksperimendis (5.-6. koht) Individuaalarvestuses on BChO-le kutsutud:

Koht Nimi Klass Kool Õpetaja Punktid
11.  Uku-Laur Tali  11  Hugo Treffneri Gümnaasium  Eha Paabo  46
12.  Katrina Sepp  11  Miina Härma Gümnaasium  Erkki Tempel  43

Eraldi väärivad ära märkimist 10. klassi õpilased Rene Lomp, Erik Tamre ja Eva-Lotta Käsper, kelle tulemused olid vastavalt 5, 6 ja 7. Nad osalevad sel aastal Euroopa Liidu VIII loodusteaduste olümpiaadil Göteborgis (11.-17. aprill 2010).

XVIII BChO toimub Tartus 16.-18. aprill. Võistkonna liikmete hulgast valitakse tulemuste põhjal nelja liikmeline Eesti esindus rahvusvahelisel keemiaolümiaadil.

Täieliku protokolli ja žürii otsuse leiate valikvõistluse lehlet. Lähiajal avaldatakse ka ülesanded ja lahendused.

8. klassi huvipäev

TÜ Keemia Instituut ja Teaduskool korraldavad keemiaolümpiaadi piirkonnavooru 8. klassi tulemuste põhjal kutsututele huvipäeva.

 Reede   9. aprill 2010

10.30-10.45  registreerimine; TÜ Chemicumi fuajee (Ravila 14a, Tartu)

10.45-11.45  ekskursioon Chemicumis

11.45-12.15  lõuna Chemicumi kohvikus

12.15-13.45  tutvumine tiitrimisvõtetega (laborid 1064) Juhend

13.50-14.30  loeng “Ühikanalüüs – igapäevaelu arvutusmeetod”
                            emeriitdotsent Rein Pulerits (auditoorium 1020)

15.15-16.00  lõpetamine: piirkonnavooru võitjate autasustamine (koos matemaatikaolümpiaadi parimatega)
                            TÜ ajaloo muuseumi konverentsisaal (Lossi 25)

 Kaart

Kutsututel palume teatada hiljemalt 5. aprilliks (tel: 737-5581, e-post: teaduskool@ut.ee) oma osalemisest või mitteosalemisest huvipäeval.
Teaduskool kannab õpilaste toitlustamise kulud. Huvipäevast osavõtjate lähetuskulude kompenseerimiseks palume vahendeid leida koolil või HO-l.

 Informatsioon:

 TÜ Teaduskool
Aadress:                    Tähe 4-143, Tartu 51010
Telefon:                     7 375 581
e-post:                       teaduskool@ut.ee
WWW:                       http://www.teaduskool.ut.ee 

Keemiolümpiaadi lõppvooru tulemused

Eelmisel nädalavahetusel, 12.-13. märts 2010 toimus Tartu Ülikoolis 57. üleriigiline keemiaolümpiaad.

Olümpiaadist oli piirkonnavooru ja keemia lahtise võistluse tulemuste põhjal osa võtma kutsutud kokku 102 õpilast. Õpilased pidid keemiaolümpiaadil viie tunni jooksul lahendama teooriaülesandeid. Järgmisel päeval toimus ekperimentaalne voor: 9. ja 10. klassile tiitrimine ning 11. ja 12. klassile orgaaniline süntees.

Keemiaolümpiaadi pidulik lõpetamine ja võitjate autasustamine toimus Chemicumis. 12. klassi võitja oli Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseumist (õp. Pelageja Ozerova), 11. klassis Kadi Liis Saar Tallinna Reaalkool (õp. Andrus Kangro), 10. klassis Eva-Lotta Käsper Hugo Treffneri Gümnaasiumist (õp. Eha Paabo) ja 9. klassis Jaan Toots Tallinna Tehnikagümnaasium (õp. Annika Pruul). Kõikide klasside ülesanded, lahendused, praktiliste tööde juhendid ja protokollid on toodud lõppvooru lehel.

YOGA LLC eriauhinna pälvis 12. klassi õpilane Gleb Široki. Gleb Široki sõidab 2010 aasta sügisel Stockholmi keemia ja füüsika Nobeli preemia laureaatide presentatsioonile. AS Avita stipendiumidega (a´ 3000 krooni) autasustati 9.-11. klassi võitjaid (Jaan Toots, Eva-Lotta Käsper ja Kadi Liis Saar). 9. ja 10. klassi parimatele eksperimentaatoritele (Jaan Toots ja Eva-Lotta Käsper) pani MTÜ Loodusajakiri välja Horisondi aastatellimuse. TBD Biodiscovery eriauhind (Navitrolla maal) kingiti Kadi Liis Saarele, kes oli parim orgaanilise sünteesi sooritaja.

Lõppvooru tulemuste põhjal arvati Eesti võistkonna kandidaatideks 16 õpilast, kes osalevad aprilli alguses valikvõistlusel. Valikvõistluse põhjal valitakse välja Eesti esindus XVIII Balti keemiaolümpiaadiks (16.-18. aprill 2010, Tartu). Eesti võistkond 42. rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (19.-28. juuli 2010. a., Tokyo, Jaapan) koosneb 4 võistlejast, mis valitakse Balti keemiaolümpiaadil võistelnud õpilaste hulgast.

Üleriigilisi olümpiaade koordineerib TÜ Teaduskool. Olümpiaadide korraldamist finantseerib Haridus- ja teadusministeerium. Lisaks toetavad keemiaolümpiaadi omapoolsete auhindadega TÜ Keemia Instituut, YOGA LLC, MTÜ Loodusajakiri, kirjastus Avita, kirjastus Ersen, AS Eesti Gaas, TBD Biodiscovery ja Baltika Grupp.