Ettevalmistus Rahvusvaheliseks olümpiaadiks

Preparatory Problems

Internetis on ilmunud Preparatory Problems. See on kogumik, mis sisaldab Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi (RKO) teoreetilisi ja praktilisi ettevalmistusülesandeid. Need ülesanded pegeldavad RKO raskustaset ja temaatikat.

Sellel aastal toimub RKO Inglismaal. Ettevalmistusülesannete stiil on väga sarnased inglismaa olümpiaadi ülesannetega: nad on põhjalikud, elulised ning huvitavad.

Ettevalmistusülesanded

Eelnev treening RKO-ks toimub mitmetes riigides. Informatsioon mõnede kohta on toodud allpool – see võib aidata iseseisval ettevalmistumisel. Rohkem infot võib leida kui uurida rahvuslike olümpiaadide kodulehekülgi.

Eestis

Ka Eestis koostakse ettevalmistusülesanded, mis tuleb lahendada kodus ning mille tulemusi võetakse arvesse valikvõstlusel (annavad kuni 20p 100st). Esimese ülesannete komplekti lahendamise tähtaeg on 15. märts. Teine komplekt koostakse Preparatory Problems ülesannete alusel.

Kanadas

Kanadas saadakse koju lahendamiseks testiülesanded. Testid harjutavad kiirust ning oskust lahendada lühiülesandeid.

Argentiinas

Argentiinas saadetakse koduseks lahendamiseks nii testid kui ka probleemülesanded. Eriti huvitavad on ülesanded orgaanika skeemide kohta.

Venemaa

Venemaal  võivad õpilased osaleda spetsiaalsetel kursustel, mida korraldavad mentorid ning RKO endised võistlejad. Tegemist on veebipõhiste kursustega, millest võite osavõtta ka Teie.

Teised rahvusvahelised olümpiaadid

Lisaks RKOle on olemas veel rahvusvaheline Mendelejevi, Balti ja Ibero-Ameerika olümpiaad ning korraldakse ka mitmeid veebipõhiseid olümpiaade, mida lahendatatakse läbi interneti. Lähiajal toimub kolmas veebipõhine olümpiaad «Нанотехнологии – прорыв в Будущее!». Soovitan osaleda.

Teaduskooli keemia ülemastme sessioon

23. jaanuar, reede

Jakobi 2 (TÜ keemiaõppehoone)

Kogunemine kell 10:45 keemiahoone fuajees

10 klass
11–13 KH430 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) (elementide keemia: d-elemendid)
Kotka kelder Lõuna
14–16 KH320 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) (kompleksühendi: valemid, nimetused, isomeeria, koordinatsiooniarv)
16–19 KH321 Analüütilise keemia praktikum (dots. Koit Herodes)
11–12 klass
11–13 KH430 Anorgaaniline keemia (dots. Lembi Tamm) (elementide keemia: d-elemendid)
Kotka kelder Lõuna
14–16 KH430 Biokeemia (teadur Ain Uustare)
16–19 KH106/132 Orgaanilise keemia praktikum (assistent Sirje Mäeorg, dots. Uno Mäeorg, Oleg Lebedev, Ivan Ogibalov)

24. jaanuar, laupäev

Jakobi 2 (TÜ keemiaõppehoone)

10 klass
9–11 KH320 Elektrolüütide lahused (emeriitdots. Rein Pullerits) (lahustuvuskorrutis)
11–13 KH430 Füüsikaline keemia (dots. Karmen Lust) (termodünaamika, tasakaal)
Kotka kelder Lõuna
14–16 KH154 Elektrokeemia  (teadur Jaak Nerut)
16–18 KH154 Elektrolüütide lahused (M. Sc Vladislav Ivaništšev) (pH arvutused)
11–12 klass
9–11 KH430 Test (Jörgen Metsik)
11–13 KH430 Füüsikaline keemia (dots. Karmen Lust) (termodünaamika, tasakaal)
Kotka kelder Lõuna
14–18 KH430 Orgaaniline keemia (teadur Kaido Viht)

Sessioon mõeldud Teaduskooli keemia ülemastme õpilastele. Teaduskool kannab žürii poolt kutsutud õpilaste majutus- ja toitlustuskulud.

Oodatud on ka teised huvilised (palume registreeruda õppesessioonile!), kelle lähetuskulud palume tasuda lähetajal.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Õppesessioonist osavõtust (kutsututel ka mitteosalemisest) ning majutuskoha vajadusest palume teatada kuni 19. jaanuarini TÜ Teaduskooli telefonil  7 375 581 või e-posti aadressil: teaduskool@ut.ee (subject: keemia sessioon). Hilisemal registreerumisel Teaduskool ei garanteeri majutuse broneerimist ja kohta praktikumi rühmas.