Online võistlus (uuendatud)

Võistluse ülesandeid ilmusid hilinemisega umbes kell 16:30 ja seega võistlus jatkub lõppeb 22:00-ni.. Me loodame väga jätkata online võistlusi tulevikus ja Teie aktiivne on meie jaoks tähtis. Samuti ootame Teie tagasisidet.

Ülesandeid hindavad keemiaolümpiaadi žürii liikmed. Tulemused saadakse Teile 5. märtsil e-maili kaudu.

Online võistlus toimub internetis aadressil duizzy.com.

Online võistlus algab 4. märtsil kell 15.00 ja lõppeb 20.00. Ülesannete lahendamiseks ja lahenduste vormistamiseks on aega viis tundi.

Ülesandeid hindavad keemiaolümpiaadi žürii liikmed. Tulemused saadakse Teile 5. märtsil e-maili kaudu.

Ülesanded valmistasid internetis lahendamiseks ette Stanislav Tomingas ja Vladislav Ivaništšev.

Ettevalmistumine piirkonnavooruks

Keemiaolümpiaadiks on võimalik ettevamistuda mitut moodi. Võib lugeda tarku raamatuid ja lahendada ülesandeid ülesannetekogudest. Uurida selle aasta temaatikat ja lahendada analoogseid ülesandeid. Kuid võib otsida ka eelnevate aastate piirkonnavoorudest sarnaseid ülesandeid ja uurida nende lahendusi.

Soodustamaks iseseseisvat ettevalmistumist on allpool toodud näidisülesandeid eelnevatest aastatest vastavalt piirkonnavooru temaatikale. Kui pakutud ülesanded on läbi lahendatud, siis see ei tähenda pole vaja rohkem piirkonnavooruks ettevalmistuda. See on alles esimene samm! Eelmiste aastate ülesanded võimaldavad:

  1. hinnata piirkonnavooru ülesannete keerukust;
  2. õppida lahendama tüüpülesandeid;
  3. ja kokkuvõttes valmistuda paremini ette keemiaolümpiaadiks.

Kogu vajaliku materjali võib leida keemiaolümpiaadi piirkonnavooru leheküljelt. Kui olete piisavalt lahendanud varasemate aastate ülesandeid, siis tuleb lisaks uurida õpikuid ja ülesannetekogusid.

Loe edasi

Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi (RKO) võistkond selgunud

17.–19. aprillil toimus Lätis Riias XVII Balti keemiaolümpiaad (BChO), millest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Igast riigist oli kaasas kaks mentorit. Eestit esindasid aprilli alguses toimunud valikvõistluse parimad. Mentoriteks olid Uno Mäeorg ja Vladislav Ivaništšev.

From BChO 2009

XVII BChO võistkond avapäeval. Vasakult: A. Timofejeva, T. Pungas, V. Ivaništšev, G. Široki, K.L. Saar, U. Mäeorg, M. Mišin ja I. Jakovlev. Pildistas vaatlejana kaasas olnud emeriitdotsent Rein Pullerits.

Esimesel päeval oli praktiline voor, mis koosnes kahest osast: küllastumata imiini selektiivne redutseerimine ja kristallhüdraadi koostise kvanitatiive analüüs kasutades tiitrimist. Praktilises töös saavutas Eesti õpilastest parima tulemuse Maksim Mišin (29,50 punkti 40-st). Teisel päeval oli teooriavoor, kus sai parima tulemuse Taavi Pungas (50,97 punkti 60-st). Teooria vooru töö sisaldas kolme orgaanika ülesannet, ühte ülesannet anorgaanilisest keemiast (joodi ühendid ja polüjodiidid) ning kahte füüsikalise keemia ülesannet (pürofosfaadi hüdrolüüs; tasakaal ja kineetika süsihappe lahuses)

Kokkuvõttes saavutas Eesti võistkond väga hea tulemuse: esikolmikus oli kaks meie õpilast. Üldvõitja oli Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist (72,97 punkti sajast) ja kolmanda koha saavutas G. Široki. Lätlastele kuulus (R. Čaplinskis) teine koht. R. Čaplinskis võitis 40. RKO-l kuldmedali! Ülejäänud eestlaste kohad olid: 9. M. Mišin, 14. K.L. Saar, 15. A. Timofejeva ja 17. I. Jakovlev.

From BChO 2009

XVII BChO tulemuste põhjal selgus 41. RKO võistkond (18.−27. juuli, London). Võiskonna liikmed (vasakult): K.L. Saar, T. Pungas, G. Široki ja M. Mišin.

Traditsiooniliselt toimub järgmine aasta BChO Tartus.

Eesti võistkonda aitasid ettevalmistada emeriitdots. R. Pullerits, dots. U. Mäeorg,  dots. L. Tamm, dots. K. Herodes, dots. K. Lust, S. Mäeorg, E. Uibopuu, A. Uuustare, J. Nerut, K. Viht, V. Ivaništšev, T. Romann, O. Lebedev, I. Ogibalov, J. Metsik ja A. Laan.

Täielik protokoll, žürii otsus, probleemid ja lahendused riputatakse lähiajal üles aadressil www.olunet.org/bcho.

Keemiaolümpiaadi žürii otsus

17.-19. aprillil 2009. a. toimunud Balti keemiaolümpiaadi tulemuste põhjal kinnitada Eesti võistkond 41. rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (18.-27. juuli 2009, London) järgmises koosseisus:

1. Taavi Pungas
2. Gleb Široki
3. Maksim Mišin
4. Kadi Liis Saar

Tartus, 20. aprill 2009. a.

Uno Mäeorg

keemiaolümpiaadi žürii esimees ja Eesti võistkonna mentor IChO 2009

Vladislav Ivaništšev

Eesti võistkonna mentor IChO 2009

Jaak Nerut

keemiaolümpiaadi komisjoni esimees

Balti keemiaolümpiaadi tulemused

17.–19. aprillil toimus Lätis Riias XVII Balti keemiaolümpiaad (BChO), millest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Igast riigist oli kaasas kaks mentorit. Eestit esindasid aprilli alguses toimunud valikvõistluse parimad Taavi Pungas, Gleb Široki, Kari Liis Saar,Aleksandra Timofejeva, Ivan Jakovlev ja Maksim Mišin ning mentoriteks olid Uno Mäeorg ja Vladislav Ivaništšev. Vaatlejatena oli kaasas emeriitdotsent Rein Pullerits.

Kokkuvõttes saavutas Eesti võistkond väga hea tulemuse: kaks meie õpilast oli esikolmes. Üldvõitja oli Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist.

Traditsiooniliselt toimub järgmine aasta BChO Tartus Eestis.

BChO tulemuste põhjal kuuluvad RKO võistkonda: T Pungas, G Široki, M Mišin, K-L Saar. 41. RKO toimub juulil Inglismaal.

Täielik protokoll, žürii otsus, probleemid ja lahendused riputatakse lähiajal üles aadressil www.olunet.org/bcho.