2009.-2010. õppeaasta lõppvooru temaatika

12.-13. märtsil 2009. a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine:

9. klass

Tüvenumbrid. Ioniitide kasutamine vee puhastamisel. Pihussüsteemid. Raud ja raua ühendid. Orgaaniliste ühendite põhiklassid. Süsivesinike põlemine, orgaanilise molekuli brutovalemi leidmine.

10. klass

Lahuse kontsentratsioon ja lahustuvuskorrutis. Räni ühendite keemia. Soolade hüdrolüüs. Boori ühendid ja nende reaktsioonid. Termokeemia [1a]. Gaaside segu kvantitatiivne analüüs [1b].

Loe edasi

Põhikooli keemiaõpetajate täiendkoolitus

Tartu Ülikooli Keemia Instituut ja Teaduskool korraldavad 23.-24. märtsil Chemicumis (Ravila 14a, Tartu) täiendkoolituse põhikooli keemiaõpetajatele.

Täiendkoolitus on mõeldud neile õpetajatele, kes soovivad arendada ülesannete lahendamise ja praktilise töö oskusi. Pakutakse uudseid ideid praktikumide läbiviimiseks. Arutatakse peamisi probleeme, mis tekkisid õpilastel piirkonnavooru ülesannete lahendamisel.  Koolituse maht: 17 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutel väljastatakse  TÜ AÜ koolitusprogrammi tunnistus.

Koolituse tasu on 400 krooni.

Maksimaalne osavõtjate arv on 30.

Täpsem info, kava ning registreerumine Teaduskooli kodulehel.

Registreerumine toimub 18. märtsini või kuni kohti jätkub.

2009.-2010. õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutud

30. jaanuaril 2010. a toimunud piirkonnavooru ja 7. novembril 2009. a. toimunud keemia lahtise võistluse tulemuste põhjal üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 12.-13 märtsil 2010. a. Tartus  kutsutute nimekirjad on selgunud. Selgitati välja ka edukalt esinenud 8. klassi õpilased, kes on oodatud huvipäevale Tartusse 9. aprillil 2010. a.

LVII, 2009–2010
pdf Lõppvooru ja huvipäevale kutsutute nimekirjad

Lõppvooru temaatika avaldatakse selle nädala lõpus. Lõppvooru ajakava ilmub märtsi alguses.

Balti keemia võistlus: tulemused, ülesanded ja test

Tulemused

On parandatud individuaalsed tulemused. Lahendamisele on liitunud uuded liiged. Kutsume kõik üpilased lahendama BChC III vooru, läbida testi ja tutvuda RKO ettevalmistus ülesannetega.

Ülesanded

On valmis III vooru ülesannete eesti ja vene keele tõlge. Täname Ove Oll ja Gleb Široki. Kui leiate vigu, palun parandage seda doc-failis (eesti, vene) ja saadke maili: olunet@gmail.com.

IV vooru test

Final round of Baltic chemistry competition (BCC) 2010 will be organized on 27th of February 2010, from 10:00 – 11:30. It will be multiple choice test on web with 60 questions and one correct answer to each question.

Loe edasi