2009.-2010. õppeaasta keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

30. jaanuaril 2010.a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Aine lahustuvus. Keemialaboris kasutatavad katsevahendid1a. Molekuli summaarse valemi leidmine tasapinnalise struktuurivalemi põhjal; täielik põlemine. Segu lahutamine koostisosadeks. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Aatomi ehitus.

9. klass

Hapnik (saamine, omadused)2; kaltsium ja kaltsiumi ühendid. Toiteväärtus3, aine protsendiline sisaldus. Tuntumate soolade triviaal- ja süstemaatilised nimetused. Süsiniku anorgaanilised ühendid. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi ühe lähteaine ülehulga arvestamisega4a. Lahuse pH hindamine, neutralisatsioonireaktsioon.

10. klass

Molaarne kontsentratsioon; ühikute teisendamine. Raud ja raua ühendid. Redoks-reaktsioonide tasakaalustamine. Elektronegatiivsuse muutumine perioodilisustabelis. Halogeenid ja nende ühendid2. Sulami protsendilise koostise leidmine4b.

11. klass

Molaarne kontsentratsioon. Leelismuldmetallid ja nende ühendid; lahustuvus. Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Alkeenide reaktsioonid; glükoolid; nukleofiilne asendusreaktsioon. Aine värvus ja struktuur5. R,S-isomeeria ja cis-trans(Z,E)-isomeeria tsüklilistes ühendites; asendusrühmade vanemus6.

12. klass

Rauaühendite keemia. Radikaalreaktsioonide mehhanism1b. Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas1b,1c. Jodomeetriline tiitrimine; küllastumata rasvhapped. Karbiidid ja karbiidide keemilised omadused7.

1Õppevahendid Teaduskooli õpilastele      www.teaduskool.ut.ee/507
1aA. Koorits, Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks. Laboratooriumis kasutatavad vahendid. 19 lk.
1bH. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale II. Süsivesinikud. Tartu, 2007, 9 lk.
1cH. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale III. Aromaatsus. Tartu, 2008, 5 lk.
2100+ Katset keemias. I osa                  video.ut.ee/keemiavideod
3Kilokalorid pakenditel – kas info on petlik? Horisont, nr. 6, 2009.      www.horisont.ee/node/1273
4R. Pullerits, M. Mõlder, Keemiaülesannete lahendamine. Avita, Tallinn, 2000, 240 lk.
4aIV. peatükk: E.4. Saadusainete hulkade (koguste) leidmine mõlema lähteaine hulga (koguse) järgi, lk 173.
4bV. peatükk: B. Lähteainete koguste leidmine ühise saadusaine koguse järgi, lk. 200.
5H. Timotheus, Praktiline keemia. 5. ptk.: Veel värvainetest. Avita, 1999, 288 lk.
6A.T. Talvik, Orgaaniline keemia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1996, 560 lk.
7Wikipedia            (Carbide)                     en.wikipedia.org

Lisainfo: Jaak Nerut (jaak.nerut@ut.ee)

45. viie kooli kohtumine reaalainetes

13.–14. jaanuaril 2010.a. toimub 45. viie kooli kohtumine Hugo Treffneri Gümnsaasiumis.  Selle raames peetakse ka keemia võistlus.

Alates sellest aastast on paari viimase aasta ülesanded, lahendused ja tulemused üleval keemiaolümpiaadi koduleheküljel (eko.olunet.org/eesti-olumpiaadid/viie-kooli-kohtumine-keemias).

Sarnaselt keemiaolümpiaadi piirkonnavooruga on etteantud ülesannete temaatika. 45. võistluse keemiaülesannete temaatika on:

Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Karbonaatide segu analüüs. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi; vee karedus. Cis-,trans-isomeeria ja R,S-isomeeria. Vitamiinide struktuur ja omadused.

Lisainfo: Jaak Nerut (jaak.nerut@ut.ee)

Huvitavad keemiavideod koos eestikeelsete selgitustega

Tartu Ülikooli keemikute poolt on veebi üles pandud esimesed 34 katset projektist „100+ katset keemias“ (keemiavideod.ut.ee – vajutamisel avaneb lehekülg uues aknas). Selgitustega videod on mõeldud õppematerjalina keemia tundi 8-12 klassi  õpilastele, kuid ka teistele huvilistele tutvumiseks. Peaosatäitjateks on hapnik, vesinik, kloor, lämmastik, süsinik ja teised elemendid. Tuntud staarid osalevad juba järgmistes videoklippides (mis lisanduvad aasta jooksul): leelismetallikoondis (kaasaarvatud võistleja nr. 55 ) selgitab välja kiireima ujuja; magneesium ja alumiinium jäävad oma väliskihi elektronidest ilma; plaatina paneb rattad käima, propelleri pöörlema ja ajab kuke pöördesse.

Koolinoorte keemia kaugolümpiaad (Дистанционная олимпиада школьников по химии)

Aadressil olimp.distant.ru on ilmunud iga-aastase rahvusvahelise kaugolümpiaadi traditsioonilised ülesanded. Mõned faktid olümpiaadist:

  • Olümpiaad toimub aastast 2001.
  • Eesti õpilased saavutasid 25. koha aastal 2002 ja 20. koha aastal 2007.
  • Ülesanded on omapärased, erinevad meie olümpiaadide ülesannetest, samal ajal on nad väga huvitavad.
  • Lahendused võib kirjutada inglise keeles (kunagi olid ka ülesanded tõlgitud inglise keele).
  • Lahenduste saatmise tähtaeg on 1. detsember.

Pikkem kuulutus vene keeles oli postitud nanomeetril.

BChC esimese vooru tulemused ja lahendused. Teise vooru ülesanded

Esimese vooru tööd on hinnatud ja tulemused on selgunud! Täname kõiki, kes osalesid!

Eestist oli osavõtt eriti suur. Kolmekümnest võistlejast olid üle poole meie kodumaalt. Teisest voorust on oodatud osavõtma kõik õpilased: nii need kes osalesid esimeses voorus kui ka uued võistlejad.

Teise vooru komplekt sisaldab kolme ülesannet, millest esimene on lahenduv enamikele, kuid teise lahendamine nõuab iseseisvat tööd ning kolmandas ülesande tekstis on kõik vajalikud faktid antud ette – neid tuleb kasutada loovalt. Vihje – üldiselt, kui hakkate lahendama väga keerulist ülesannet, siis esimese asjana tehke endale selgeks tundmatud mõisted – see lihtsustab lahendamist oluliselt. Näiteks: Le Chatelier’ printsiibi kohta võite esime infoallikana vaadata entsüklopeediaid ja siis võtta kasutusele keemiaõpikud.

Teise vooru ülesannete eestikeelsed tõlked ilmuvad kõige varem nädala pärast. Teise vooru lahenduste esitamise tähtaeg on 28. detsember. Lahendused palun saata e-posti aadressil olimpiades(at)inbox.lv. Kindlasti saatke oma lahendused ära ka siis, kui lahendasite ära ainult ühe ülesande.

Lahenduste esitamisel kasutage palun kindlasti etteantud Exceli faili, sest muidu Teie tööd ei parandata. Sisestage kõik tulemused arusaadavalt.

P.S. BChC võistluse kohta võib rohkem lugeda varasemast uudisest. Kõik materjalid on koondatud võistluse leheküljale.

Keemia lahtise võistluse tulemused

7. novembril toimunud keemia lahtisest võistlusest võttis osa 161 õpilast. Nooremas rühmas oli osavõtjaid 99 ja vanemas 62.

Noorema rühma kolm parimat on:

Nr. Nimi Kool Õpetaja
1. Eva-Lotta Käsper Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
2. Ralf Ahi Tallinna Reaalkool Martin Saar
3. Vladimir Tšerkassov Narva Vanalinna Riigikool Tatjana Jerošenko

Vanemas rühmas olid kõige tublimad:

Nr. Nimi Kool Õpetaja
1. Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
2. Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Irina Žikina
3. Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova

Allpool on toodud noorema ja vanema rühma tulemuste protokoll. Protokollis on esitatud kõigi õpilaste nimed, kes said rohkem kui viis punkti kuuekümnest.

pdf Tulemused noorem rühm vanem rühm

Piirkonnavooru temaatika avaldatakse detsembri esimesel nädalal.

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Irina Žikina
Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova