Meie esindajad selgusid Riias

17.–19. aprillini Riias toimunud XVII balti keemiaolümpiaadil pääsesid XLI rahvusvahelisele keemiaolümpiaadile Oxfordi (18.–27.07.09) Taavi Pungas Tallinna Reaalkooli 12. klassist (õpetaja Andrus Kangro), Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 11. klassist (õpetaja Pelageja Ozerova), Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 11. klassist (õpetaja Irina Žikina) ja Kadi–Liis Saar Tallinna Reaalkooli (õpetaja Andrus Kangro) ning Tallinna Inglise Kolledži 10. klassist (õpetaja Lilian Kippasto).

Valikvõistlus

Eesti LVI keemiaolümpiaadi lõppvõistluse põhjal märtsis valiti võistkonna kandidaatideks 16 õpilast, kellest pärast aprillis korraldatud kolmepäevalisele treeningkogunemisele järgnenud valikvõistlust pääses XVII balti kaamiaolümpiaadile kuus edukamat. Valikvõistluse eksperimentaal- ja teooriavooru probleemid olid valitud RKO ettevalmistusprobleemide temaatika alusel.

Balti 17. keemiaolümpiaad

Olümpiaad toimus Läti Ülikooli bioloogiateaduskonna vastrenoveeritud keemialaborites. Oma osa oli sellel valikul ka läti tuntumal keemikul Paul Waldenil (1863–1957), kes uuris bioorgaanilisi ühendeid ja avastas asümmeetrilise sünteesi olulise seaduspärasuse, võimaldamaks saada ühte stereoisomeeri selle vastas-stereoisomeerist. Stereoisomeeridel on analoogia vasaku ja parema käega.

Balti keemiolümpiaadi ülesehitus on sarnane RKO-le. Eksperimentaalses voorus oli üheks tööks kaneelaldehüüdi süntees ja teiseks tööks tiitrimine. Kükku oli võimalik saada nende eest 40 punkti. Kuuest teooriavoorus lahendamiseks antud probleemist (kokku 60 punkti) koostasid nii Eesti, Läti kui ka Leedu igaüks kaks. Nende probleemide sisu oli: 1. pürofosfaatiooni hüdrolüüsreaktsiooni kiirus ja dissotsiatsiooni tasakaal (koostas Eesti); 2. joodi ja polüjodiiidide vahelised reaktsioonid (Leedu); 3. diabeedi ravis kasutatava ravimi süntees (Läti); 4. lämmastikühendid, mille lähteaineks on karbamiid (Läti); 5. kineetika ja tasakaal süsihappegaasist süsihappe moodustamise näitel (Eesti) ja 6. lõhnaõli Chanel №5 süntees (Leedu). Paremini lahendati 2. ja 5. probleem. Kaskeimaks osutusid Läti mentorite koostatud probleemid. Osales kuus õpilast igast riigist pluss korraldajamaa kaks õpilast väljaspool võistlust.

Võistluse üldvõitjaks osutus meie Taavi Pungas 72,97 punktiga, saades teooriavoorus parima punktide summa (50,97) ja 22 punkti eksperimendi eest. Teine koht jäi Läti võistlejale Romans Čaplinskile 70,79 (39,29) ja 31,5, kes oli möödunud aastal XL RKO-l Budapestis kuldmedalist. Kolmandaks tuli meie Gleb Široki 62,56 (35,31) 27,25. Väga ühtlaselt esinesid Leedu õpilased, võttes 58–62 punktiga 4., 5., 6. ja 7. koha. Meie Maksim Mišin ja Kadi–Liis Saar olid vastavalt 53,32 (23,82) ja 29,5 punktiga üheksandal ja 36,17 (10,42) ja 25,75 punktiga neljateistkümnendal kohal.

Arvestades, et esikoht annab 18 ja 18. koht ühe kohapunkti, siis edukaimad olid Leedu õpilased (64 kohapunkti), neile järgnesime meie 53 kohapunktiga, edestades Läti õpilasi, kelle kohapunktide summa oli 52.

Meie õpilastel on juuni keskel nädalane treeningkogunemine ning vahetult enne Inglismaale sõitu veel kvalifikatsioonivõistlus, kus nad RKO-le sõiduks peavad koguma vähemalt 50% võimalikest punktide arvust. Meie mentoriteks XLI. RKO-l on dotsent Uno Mäeorg ja keemiadoktorant Vladislav Ivaništšev.

From BChO 2009

Fotol meie võistkond Paul Waldeni mälestuseks püstitatud õunhappe molekuli mudeli juures. Vasakult Aleksandra Timofejeva Tallinna 53. Kk 11. kl (õpetaja Vladimir Ossipov), Taavi Pungas,  mentor Vladislav Ivaništšev, Gleb Široki, Kadi–Liis Saar, mentor Uno Mäeorg, Maksim Mišin, Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 11. kl (õpetaja Pelageja Ozerova).

Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi (RKO) võistkond selgunud

17.–19. aprillil toimus Lätis Riias XVII Balti keemiaolümpiaad (BChO), millest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Igast riigist oli kaasas kaks mentorit. Eestit esindasid aprilli alguses toimunud valikvõistluse parimad. Mentoriteks olid Uno Mäeorg ja Vladislav Ivaništšev.

From BChO 2009

XVII BChO võistkond avapäeval. Vasakult: A. Timofejeva, T. Pungas, V. Ivaništšev, G. Široki, K.L. Saar, U. Mäeorg, M. Mišin ja I. Jakovlev. Pildistas vaatlejana kaasas olnud emeriitdotsent Rein Pullerits.

Esimesel päeval oli praktiline voor, mis koosnes kahest osast: küllastumata imiini selektiivne redutseerimine ja kristallhüdraadi koostise kvanitatiive analüüs kasutades tiitrimist. Praktilises töös saavutas Eesti õpilastest parima tulemuse Maksim Mišin (29,50 punkti 40-st). Teisel päeval oli teooriavoor, kus sai parima tulemuse Taavi Pungas (50,97 punkti 60-st). Teooria vooru töö sisaldas kolme orgaanika ülesannet, ühte ülesannet anorgaanilisest keemiast (joodi ühendid ja polüjodiidid) ning kahte füüsikalise keemia ülesannet (pürofosfaadi hüdrolüüs; tasakaal ja kineetika süsihappe lahuses)

Kokkuvõttes saavutas Eesti võistkond väga hea tulemuse: esikolmikus oli kaks meie õpilast. Üldvõitja oli Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist (72,97 punkti sajast) ja kolmanda koha saavutas G. Široki. Lätlastele kuulus (R. Čaplinskis) teine koht. R. Čaplinskis võitis 40. RKO-l kuldmedali! Ülejäänud eestlaste kohad olid: 9. M. Mišin, 14. K.L. Saar, 15. A. Timofejeva ja 17. I. Jakovlev.

From BChO 2009

XVII BChO tulemuste põhjal selgus 41. RKO võistkond (18.−27. juuli, London). Võiskonna liikmed (vasakult): K.L. Saar, T. Pungas, G. Široki ja M. Mišin.

Traditsiooniliselt toimub järgmine aasta BChO Tartus.

Eesti võistkonda aitasid ettevalmistada emeriitdots. R. Pullerits, dots. U. Mäeorg,  dots. L. Tamm, dots. K. Herodes, dots. K. Lust, S. Mäeorg, E. Uibopuu, A. Uuustare, J. Nerut, K. Viht, V. Ivaništšev, T. Romann, O. Lebedev, I. Ogibalov, J. Metsik ja A. Laan.

Täielik protokoll, žürii otsus, probleemid ja lahendused riputatakse lähiajal üles aadressil www.olunet.org/bcho.

Keemiaolümpiaadi žürii otsus

17.-19. aprillil 2009. a. toimunud Balti keemiaolümpiaadi tulemuste põhjal kinnitada Eesti võistkond 41. rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (18.-27. juuli 2009, London) järgmises koosseisus:

1. Taavi Pungas
2. Gleb Široki
3. Maksim Mišin
4. Kadi Liis Saar

Tartus, 20. aprill 2009. a.

Uno Mäeorg

keemiaolümpiaadi žürii esimees ja Eesti võistkonna mentor IChO 2009

Vladislav Ivaništšev

Eesti võistkonna mentor IChO 2009

Jaak Nerut

keemiaolümpiaadi komisjoni esimees

Balti keemiaolümpiaadi tulemused

17.–19. aprillil toimus Lätis Riias XVII Balti keemiaolümpiaad (BChO), millest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Igast riigist oli kaasas kaks mentorit. Eestit esindasid aprilli alguses toimunud valikvõistluse parimad Taavi Pungas, Gleb Široki, Kari Liis Saar,Aleksandra Timofejeva, Ivan Jakovlev ja Maksim Mišin ning mentoriteks olid Uno Mäeorg ja Vladislav Ivaništšev. Vaatlejatena oli kaasas emeriitdotsent Rein Pullerits.

Kokkuvõttes saavutas Eesti võistkond väga hea tulemuse: kaks meie õpilast oli esikolmes. Üldvõitja oli Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist.

Traditsiooniliselt toimub järgmine aasta BChO Tartus Eestis.

BChO tulemuste põhjal kuuluvad RKO võistkonda: T Pungas, G Široki, M Mišin, K-L Saar. 41. RKO toimub juulil Inglismaal.

Täielik protokoll, žürii otsus, probleemid ja lahendused riputatakse lähiajal üles aadressil www.olunet.org/bcho.

XVII Balti keemiaolümpiaadi võistkond selgunud

6.–9. apillil toimus Tartu Ülikooli keemiahoones RKO I treeninglaager ja valikvõistlus. Treeninglaagris osales 15 õpilast, kes olid välja valitud keemiolümpiaadi lõppvooru tulemuste põhjal.

Kolme päeva jooksul omandasid õpilased teadmisi anorgaanilises, analüütilises, füüsikalises ja orgaanilises keemias. Loenguid/seminare pidasid Keemia Instituudi õppejõud ja üliõpilased. Lisaks loengutele viidi läbi ka kaks praktikumi.

Neljapäeval toimus valikvõistluse teooriavoor. Valikvõistluse eesmärgiks oli välja selgitada kuue liikmeline võistkond, mis osaleb XVII Balti keemiolümpiaadil (XVII BChO) Lätis Riias (17.–19. aprill 2009). Valikvõistlus koosnes kolmest osast: kodused kontrolltööd (20% punktidest), praktiline voor (30%) ja teooriavoor (50%).

Valikvõistluse tulemuste põhjal valiti BChO võistkonda:

 1. Taavi Pungas (Tallinna Reaalkool, õpetaja A. Kangro),
 2. Gleb Široki (Tallinna Õismäe Vene Lütseum, õp. P. Ozerova),
 3. Kadi Liis Saar (Tallinna Reaalkool, õp. A. Kangro/Tallinna Inglise Kolledž, õp. L. Kippasto),
 4. Aleksandra Timofejeva (Tallinna 53. Keskkool, õp. V. Ossipov),
 5. Ivan Jakovlev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum, õp. P. Ozerova) ja
 6. Maksim Mišin (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, õp. I. Žikina).

Täielik protokoll, keemiaolümpiaadi žürii otsus, ülesanded ja lahendused ron riputatud üles aadressil www.olunet.org.

XVII  BChO-l on Eesti võistkonna saatjateks dotsent Uno Mäeorg ja doktorant Vladislav Ivaništšev. BChO tulemuste põhjal valitakse nelja liikmeline RKO esindus selle aastasel rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil, mis toimub Inglismaal.

Keemiaolümpiaadi Žürii otsus

7.-9. aprillil 2009.a. toimunud valikvõistluse tulemuste põhjal kinnitada Eesti võistkond Balti XVII keemiaolümpiaadil (17. – 19. aprill 2009 k.a., Riia) järgmises koosseisus:

 1. Taavi Pungas
 2. Gleb Široki
 3. Kadi Liis Saar
 4. Aleksandra Timofejeva
 5. Ivan Jakovlev
 6. Maksim Mišin

Tartus, 9. aprill 2009. a.

Uno Mäeorg

keemiaolümpiaadi žürii esimees

Eesti võistkonna mentor IChO 2009

Vladislav Ivaništšev

Eesti võistkonna mentor IChO 2009

Jaak Nerut

keemiaolümpiaadi komisjoni esimees

tel. 7 376 625; Jaak.Nerut@ut.ee