Õpilased tundsid huvi, mille eest tiitrimistöös punkte jagati. Tiitrimispraktikumi täpne protokoll on siin.