Keemiaolümpiaadi kodulehele on lisatud 07. veebruaril 2009 toimunud keemia piirkonnavooru ülesanded eesti ja vene keeles ning lahendused.