Lõppvooru temaatika

Keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika

14.-15. märtsil 2009. a. toimuva 56. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine:

9. klass

 • Alkaanide füüsikalised omadused. Gaasi ja vedeliku osakeste arvu leidmine (n = m/M = N/NA = V/Vm, ρ)
 • Mineraali kvalitatiivse ja kvantitatiivse oksiidse koostise leidmine
 • Orgaaniliste ainete põhiklassid (alkaanid, alkeenid, alkoholid ja karboksüülhapped): struktuurivalemid ja nimetused.
 • Põrgukivi, vee pehmendamine; ühe lähteaine ülehulga arvestamine
 • Raua ühendid
 • Polümeerid, tselluloos.

10. klass

 • Keemilised vooluallikad; raud-nikkelelemendi tööpõhimõte [2a]
 • Kloori ühendid [1a]
 • Lihtsamate anorgaaniliste ja orgaaniliste ühendite tasapinnalised struktuurivalemid
 • Ideaalse gaasi olekuvõrrandi kasutamine
 • Reaktsioonid liitiumiga
 • Termokeemia [1b].

11. klass

 • Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas (halogeenimine, nitreerimine ja alküülimine). Aromaatsete aminoühendite saamine ja reaktsioonid
 • Räniühendid ja nende reaktsioonid
 • Halogeenimine (alkaanid, alkoholid), asiridiinide teke ja reaktsioonid nukleofiilidega; R,S-isomeeria [1c, 2b]
 • Osmootne rõhk
 • Lahustuvus ja lahustuvuskorrutis
 • Elementide perioodilisussüsteem, oksüdatsiooniastmed, radioaktiivsed elemendid.

12. klass

 • Nõrga happe soola hüdrolüüs [1d]
 • Vesiniku saamise termokeemia (reaktsiooni ΔG , ΔH , ΔS; ΔG = ΔHTΔS; ΔG = −RTlnK), ideaalse gaasi olekuvõrrand [1e]
 • Kombinatoorika keemias: H, D, T vahetusreaktsioonide näitel [tõenäosusteooria alused]
 • Kloori ühendid. Redoksreaktsioonid [1a]
 • Karbohappelisus ja metallorgaanika, nukleofiilid ja elektrofiilid
 • ATP ja ADP vastastikune muundumine, metallide fosfaadid.

Esimesel päeval võistlevad 9.−12. klasside õpilased teooriavoorus ja teisel päeval iga klassi teooriavooru 10 paremat laboratoorses töös. Eksperimentaalseks tööks on 9. ja 10. klassil tiitrimine, 11. ja 12. klassil orgaanilise ühendi süntees.

Abiks ettevalmistamisel

[1] Preparatory problems, 41st International Chemistry Olympiad, UK

[1a] Probleem 22

[1c] Probleem 25

[1e] Probleem 5

[1b] Probleem 4

[1d] Probleem 11

[2] Wikipedia

[2a] Nickel-iron battery

[2b] Aziridine

[3] R. Ott, A. Piksarv, E. Talts Keemia ülesannete kogu, Valgus, Tallinn, 1983.

[4] R. Pullerits, M. Mölder Keemiaülesannete lahendamine, Avita, Tallinn, 2000.

[5] U. Palm, V. Past Füüsikaline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[6] A.-T. Talvik Orgaaniline keemia, Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu, 1996.

[7] N. Ahmetov Anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[8] H. Karik, U. Palm, V. Past Üldine ja anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1981.

[9] H. Karik, K. Truus Elementide keemia, Ilo, Tallinn, 2003.

Lõppvooru kutsutud õpilased

Eesti koolinoorte 56. keemiaolümpiaadi žürii otsus

1. Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru 9.–12. klasside parimate tööde (kokku 290) läbivaatamisel ühtse hindamissüsteemi alusel otsustas olümpiaadižürii kutsuda üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 14.–15 märtsil 2009. a. Tartus järgmised õpilased (järjestatud koolide tähestikulises järjekorras):

9.klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Tanel Veske Jakob Westholmi Gümnaasium Larissa Kvašnina
Katrin Männimets Lasnamäe Gümnaasium Olga Zvereva
Rene Lomp Liivalaia Gümnaasium Leonora Krug
Kaur Karus Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Nadezda Turaeva Narva Kesklinna Gümnaasium Tatjana Jerošenko
Leo Dubovski Narva Pähklimäe Gümnaasium Tatjana Jerošenko
Sergei Malõšev Narva Pähklimäe Gümnaasium Tatjana Jerošenko
Vladimir Tserkassov Narva Vanalinna Riigikool Tatjana Jerošenko
Olivia Luige Palamuse Gümnaasium Merike Teppan
Karl Väärtmaa Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Liis Lääts Pärnu Ühisgümnaasium Evelin Saks
Jaagup Repän Rõngu Keskool Merike Luik
Marit Külv Rõngu Keskool Merike Luik
Jakob Prii Saaremaa Ühisgümnaasium Raili Tamm
Anna-Helena Saarso Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Liisa Parts Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Saari Sildos Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Jako Siim Eensalu Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Rees-Roonius Juurmaa Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Taivo Pungas Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Anu Ainsaar Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Erik Tamre Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Karl Oskar Lember Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Ralf Ahi Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Sander Alvin Kelder Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Taavi Teelem Tallinna Reaalkool Anu Ermann
Vlad Piljukov Tartu Annelinna Gümnaasium Irina Hindriksoo
Ken Riisalu Tartu Katoliku Kool Katrin Lõhmus
Eva-Lotta Käsper Tartu Kivilinna Gümnaasium Riina Reiljan
Märt Rannap Vanalinna Hariduskolleegium Tiia Kalju

10.klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Helian Vunk Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar
Madis Ollikainen Gustav Adolfi Gümnaasium Katrin Soika
Ants Remm Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Laura Valli Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Taavi Aru Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Uku-Laur Tali Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Maksim Bilovitski Maardu Gümnaasium Ljudmilla Dmitrijeva
Henri Kasvand Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Jaan-Eerik Past Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Katrina Sepp Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Iiris Lüsi Nõo Reaalgümnaasium Aivar Vinne
Mihkel Ugandi Nõo Reaalgümnaasium Aivar Vinne
Silver Abel Nõo Reaalgümnaasium Aivar Vinne
Andres  Jaanson Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Eero Vaher Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Andraš Tšitškan Pärnu Ühisgümnaasium Evelin Saks
Julia Tšeglakova Tallinna Humanitaargümnaasium Tatjana Knjagnitskaja
Margus Lind Tallinna Mustamäe Gümnaasium Malle Solnson
Annica Saaret  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Helen Liis  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Ivar Kiitam  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Karl Puusepp Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kert Pütsepp  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kadi Liis Saar  Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledz Andrus Kangro, Lilian Kippasto
Ivan Zubarev Tallinna Tõnismäe Reaalkool Lidia Rõbnikova
Rita Rudõka Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Juha Bokajeva Tartu Annelinna Gümnaasium Irina Hindriksoo

11. klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Laurits Puust Audru Keskkool Ülle Vares
Annika Põder Gustav Adolfi Gümnaasium Katrin Soika
Anna Smertina Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Helena Kisand Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Katrin Kalind Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Roland Matt Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo
Deniss Nikolajev Narva Pähklimäe Gümnaasium Tatjana Jerošenko 
Allan Aim Tallinna 21. Kool Linda Undusk
Aleksandra Timofejeva  Tallinna 53. Keskkool Vladimir Ossipov
Erik Müürsepp Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Maksim Mišin Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Irina Zikina
Meri-Kris Jaama Tallinna Prantsuse Lütseum Marge Oopkaup
Andre Tamm  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Hendrik Otto Kaju  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kaspar Märtens  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kristjan Erik Kaseniit  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Mari Eltermann  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Märt Bakhoff  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Tanel Pärnamaa  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Kadi Liis Saar Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledz Andrus Kangro, Lilian Kippasto
Gleb Široki Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Ivan Jakovlev Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova

12. klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Martin Jakoobi Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar, Katrin Soika
Kai Tiitsaar Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Linda Rusalepp Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Mark Gimbutas Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Siim Rinken Hugo Treffneri Gümnaasium Eha Paabo, Erki Enkvist
Lauri Hein Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Piia Burk Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Rasmus Lubi Miina Härma Gümnaasium Erkki Tempel
Anastassia Matviitšuk Narva Humanitaargümnaasium Nelli Avdejeva
Sergei Ponomarjov Narva Humanitaargümnaasium Nelli Avdejeva
Lauri Taaleš Nõo Reaalgümnaasium Eevi Viirsalu
Margot Sepp Otepää Gümnaasium Tiiu Sander
Klim Evdokimov Tallinna 53. Keskkool Vladimir Ossipov
Ksenia Aleksankina  Tallinna 53. Keskkool Vladimir Ossipov
Teele Palumaa Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Eerik Potter  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Karl Laumets  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Ove Oll  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Taavi Pungas  Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Dmitri Nehajev Tallinna Tõnismäe Reaalkool Lidia Rõbnikova
Dmitri Osmjorkin Tallinna Õismäe Vene Lütseum Pelageja Ozerova
Sofja Tšepelevitš Tammiku Gümnaasium Nadezda Pavljut

2. Olümpiaadižürii otsustas kutsuda lisaks punktis 1. nimetatuile üle-eestilisele keemiaolümpiaadile keemia lahtise võistluse (8. november 2008.a.) tulemuste põhjal: Artur Pata (10. kl., Hugo Treffneri Gümnaasium, õp. Eha Paabo)

Huvipäevale kutsutud õpilased

Eesti koolinoorte 56. keemiaolümpiaadi žürii otsus

3. Kutsuda huvipäevale Tartusse 3. aprillil 2009. a. järgmised piirkonnavoorus edukalt esinenud 8. klasside õpilased (järjestatud koolide tähestikulises järjekorras). Täiendav info saadetakse koolidesse.

8. klass

Nimi Kool Aineõpetaja
Margit Kuslap A. Haava nim. Pala Kool Helgi Vaga
Anastassia Goršanova Ahtme Gümnaasium Anna Rassadina
Ants-Oskar Mäesalu C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium Age Usin
Robert Aare Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar
Anna Gams Jakob Westholmi Gümnaasium Larissa Kvašnina
Marleen Varblas Jõgeva Ühisgümnaasium Neeme Katt
Mihkel Saar Kärdla Ühisgümnaasium Hannes Simuste
Johannes Pärtel Truusalu Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Lona-Liisa Sutt Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Villem Pata Miina Härma Gümnaasium Helle Sorge
Fred Kasela Märjamaa Gümnaasium Riina Serglov
Ksenia Petrova Narva Humanitaargümnaasium Nelli Avdejeva
Aleksndr Sukhanov Narva Vanalinna Riigikool Tatjana Jerošenko
Valdur Kana Otepää Gümnaasium Tiiu Sander
Agnes Aadusaar Palamuse Gümnaasium Merike Teppan
Liis Mäeots Põlva Keskkool Elli Hinto
Raido Enn Pärnu Hansagümnaasium Sirje Lootus
Kristo Ment Pärnu Koidula Gümnaasium Merit Sarandi
Risto Laanemets Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Mare Kekkonen
Martin Maasik Pärnu Vanalinna Põhikool Mare Kekkonen
Harry-Karl Lepp Saku Gümnaasium Anna Kikkas
Getter Kolosov Tallinna Inglise Koledz Lilian Kippasto
Kaur Aare Saar Tallinna Inglise Kolledz Lilian Kippasto
Jüri – Mikk Udam Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Piret Kleis Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Sandra Schumann Tallinna Reaalkool Andrus Kangro
Jaan Toots Tallinna Tehnikagümnaasium Annika Pruul
Eduard Harkov Tallinna Tõnismäe Reaalkool Lidia Rõbnikova
Sergei Razgonjajev Tammiku Gümnaasium Nadezda Pavljut
Kevin Kesküla Tartu Karlova Gümnaasium Anneli Lukason
Sander Kulu Ülenurme Gümnaasium Lea Erlich

Ettevalmistus Rahvusvaheliseks olümpiaadiks

Preparatory Problems

Internetis on ilmunud Preparatory Problems. See on kogumik, mis sisaldab Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi (RKO) teoreetilisi ja praktilisi ettevalmistusülesandeid. Need ülesanded pegeldavad RKO raskustaset ja temaatikat.

Sellel aastal toimub RKO Inglismaal. Ettevalmistusülesannete stiil on väga sarnased inglismaa olümpiaadi ülesannetega: nad on põhjalikud, elulised ning huvitavad.

Ettevalmistusülesanded

Eelnev treening RKO-ks toimub mitmetes riigides. Informatsioon mõnede kohta on toodud allpool – see võib aidata iseseisval ettevalmistumisel. Rohkem infot võib leida kui uurida rahvuslike olümpiaadide kodulehekülgi.

Eestis

Ka Eestis koostakse ettevalmistusülesanded, mis tuleb lahendada kodus ning mille tulemusi võetakse arvesse valikvõstlusel (annavad kuni 20p 100st). Esimese ülesannete komplekti lahendamise tähtaeg on 15. märts. Teine komplekt koostakse Preparatory Problems ülesannete alusel.

Kanadas

Kanadas saadakse koju lahendamiseks testiülesanded. Testid harjutavad kiirust ning oskust lahendada lühiülesandeid.

Argentiinas

Argentiinas saadetakse koduseks lahendamiseks nii testid kui ka probleemülesanded. Eriti huvitavad on ülesanded orgaanika skeemide kohta.

Venemaa

Venemaal  võivad õpilased osaleda spetsiaalsetel kursustel, mida korraldavad mentorid ning RKO endised võistlejad. Tegemist on veebipõhiste kursustega, millest võite osavõtta ka Teie.

Teised rahvusvahelised olümpiaadid

Lisaks RKOle on olemas veel rahvusvaheline Mendelejevi, Balti ja Ibero-Ameerika olümpiaad ning korraldakse ka mitmeid veebipõhiseid olümpiaade, mida lahendatatakse läbi interneti. Lähiajal toimub kolmas veebipõhine olümpiaad «Нанотехнологии – прорыв в Будущее!». Soovitan osaleda.