Lõppvooru tulemused

9. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOP6 Kõik kokku
11 11 7 11 12 9 14.5 12 13 73.5 100.5
09-01 9 9 8.5 5.5 2 4 38 38
09-02 7.5 6 4.5 5.5 8.5 10.5 3 4.5 42.5 50
09-03 10.5 6.5 1 3 4.5 11.5 5.5 41.5 42.5
09-04 4.5 5.5 2.5 2.5 5.5 2.5 5 25.5 28
09-05 7 3.5 9.5 6 11.5 12 49.5 49.5
09-06 7.5 8.5 11 5 8.5 8 9 6 52.5 63.5
09-07 10 2 4 7 0 8.5 1 3 34.5 35.5
09-08 8.5 4 0.5 1.5 1.5 2.5 2 0 0 20 20.5
09-09 10 5.5 5.5 7 6 11 45 45
09-10 6.5 7.5 5.5 7 3 2 9 3 1 38.5 44.5
09-11 8.5 8 3.5 4.5 0 1 1.5 3.5 5.5 33.5 36
09-12 3 8.5 2.5 1 5 4.5 9.5 5 35.5 39
09-13 10 5.5 3 5.5 3.5 4.5 5 8 3.5 38.5 48.5
09-14 9 6.5 6 7.5 8.5 8.5 9 5 5 49 65
09-15 9 4 2 6 0.5 1 12 34 34.5
09-17 8.5 6 4.5 9 4.5 6.5 11.5 7 48.5 57.5
09-18 2 5 0.5 3 1.5 3 1 11 25.5 27
09-20 2 4 8 6.5 1.5 4.5 11 4 38 41.5
09-21 1.5 4.5 4 4 1.5 3.5 1.5 0.5 19 21
09-22 10.5 8 2.5 8.5 2.5 11.5 3 6.5 48 53
09-23 10 8 1.5 6 10 0 9 5 0 48 49.5
09-24 6 6 3.5 8 3 1.5 9.5 10.5 43.5 48
09-25 10 7.5 1 6 0 1.5 3.5 2 0 30.5 31.5

10. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOP6 Kõik kokku
11 11 7 11 12 9 14.5 12 13 73.5 100.5
10-01 10 2 3 1.5 2 6.5 7 30.5 32
10-02 9 7 4 7.5 1 6.5 8.5 0.5 42.5 44
10-03 10.5 9 6 11 9 9 13.5 2 5.5 62 75.5
10-04 5 3.5 7 0 3.5 11.5 1 31.5 31.5
10-05 8 5.5 5.5 10.5 11 11 51.5 51.5
10-06 11 10 6.5 11 7.5 9 14.5 12 6 67.5 87.5
10-07 9.5 4 8.5 3 7.5 9.5 3.5 0.5 42.5 46
10-08 10.5 6.5 9 5 4 5 10 46 50
10-09 10 7 11 8.5 11.5 1 5.5 53.5 54.5
10-10 5 8.5 6.5 10 10.5 9 8 6 8 54 71.5
10-11 3 8.5 6 5.5 9.5 11 6.5 47 50
10-13 11 10 6 9 8.5 5.5 14.5 10 7.5 63 82
10-14 11 7 1 11 5.5 9 9.5 9 13 62.5 76
10-15 3 4.5 4 5 5.5 3.5 5 27.5 30.5
10-16 8 0.5 3.5 8.5 1 2 7 7.5 1 36.5 39
10-17 6 10 9.5 8 8.5 5.5 4.5 47.5 52
10-18 10.5 4 11 8 10.5 1 2.5 46.5 47.5
10-19 10 4 6 11 8.5 8.5 12 10 60 70
10-20 10 8.5 11 10 9 12 0.5 60.5 61
10-21 3 6.5 5 7.5 4 9 10.5 11.5 11 56 68
10-22 8.5 9.5 5 11 5.5 6.5 7.5 9.5 0.5 52.5 63.5
10-23 11 8 11 10 8 8.5 8 11 59.5 75.5
10-24 9 7.5 6 5.5 1 2.5 14.5 6 48.5 52
10-25 10 5 4 11 10 6 11.5 3 8 56.5 68.5
10-26 6.5 8 4 10 6.5 6.5 10.5 11 6.5 52.5 69.5

11. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 Kokku
8 9 9 8 12 14 60
11-02 8 9 9 6 12 14 58
11-03 7 9 7 4.5 9.5 13 50
11-04 7 9 5.5 7 4.5 10 43
11-05 7 9 4.5 0 6 2.5 29
11-06 1 3 5.5 0.5 2 5.5 17.5
11-07 4 5.5 2.5 0 3 9 24
11-08 6.5 7 0 4.5 8 1.5 27.5
11-09 4 9 2.5 3 7.5 7 33
11-10 3.5 9 0 6.5 7 5.5 31.5
11-11 5.5 9 9 7.5 9.5 12.5 53
11-12 5 7.5 2.5 5.5 7 2 29.5
11-13 1 4 2.5 0 3.5 3.5 14.5
11-14 4 5 2.5 3.5 4 2 21
11-15 6 6.5 1 7.5 6 2.5 29.5
11-16 5.5 7.5 0 6.5 9 0.5 29
11-17 2.5 5 1.5 3.5 4 4 20.5
11-18 3 9 2.5 6 2.5 3.5 26.5
11-19 7 9 9 7 12 13 57
11-20 6 5 5 1 6 7.5 30.5
11-21 4 4.5 1 0 2.5 4.5 16.5
11-22 3.5 9 8.5 7.5 7 14 49.5
11-23 5 7 2 7 11 0.5 32.5
11-24 3 5.5 4.5 4.5 2 9 28.5
11-25 4.5 9 6.5 7 12 10 49
11-26 2.5 4 3.5 0.5 4 1.5 16

12. klass

Kood 1 2 3 4 5 6 Kokku
8 9 9 8 12 14 60
12-01 4 5.5 1 0 9.5 3.5 23.5
12-02 4.5 9 1.5 6.5 10 2 33.5
12-03 7 8 3 8 8.5 5.5 40
12-04 5 5 1 0 3 4.5 18.5
12-05 7 9 8.5 5.5 9.5 11 50.5
12-06 5.5 5 1 0 6 3 20.5
12-07 4.5 9 2.5 6.5 6 7 35.5
12-08 8 5 3.5 6 8 8 38.5
12-09 6 9 4.5 7.5 4.5 5.5 37
12-10 4 9 4.5 0.5 5 6.5 29.5
12-11 6.5 6 2.5 6 9.5 8.5 39
12-12 6.5 8.5 8 7 9 13.5 52.5
12-13 7.5 9 5.5 8 11 4.5 45.5
12-14 7.5 8 1 7 8 7.5 39
12-15 5.5 4 1 0 3 0 13.5
12-16 6.5 6.5 6 4 3 5.5 31.5
12-17 5.5 8 5.5 6 3.5 6 34.5
12-19 5.5 8 2 5.5 8.5 3 32.5
12-20 3 5 1 1.5 2 6 18.5
12-21 1.5 5 6 1 5 11 29.5
12-22 7 8.5 6.5 6 11 11.5 50.5
12-23 3 9 3.5 1.5 2 6.5 25.5

Uus lehekülg

Mitu aastat on olnud meie olümpiaadil paralleelselt ametlik Teaduskooli ja mitteametlik eko.olunet.org lehekülg. Mõlema lehekülje nõrkuseks on see, et ligipääs on ainult üksikutel inimestel.

Järgmiseks õppeaastaks soovime need ühendada üheks ametlikuks leheküljeks, millele on ligipääs mitmel žürii liikmel. Selle eesmärgiks on kiirendada kõikide dokumentide (nt tulemused) avalikustamist ning tagada nende parem kättesaadavus.

Sellega seoses avaldatakse sel aastal eko.olunet.org leheküljel veel ainult lõppvooru eeltulemuste tabel ning kõik ülejäänud andmed on leitavad ainult Teaduskooli keemiaolümpiaadi lehelt.

Vladislav Ivaništšev

Piirkonnavoor

Ole nii kena ja anna tagasisidet: tinyurl.com/EKO2019. Täname!

LXVI, 2018–2019
pdf Ülesanded 8 9 10 11–12
gdocs Lahendused 8 9 10 11–12

Eestis on võimalik keemiat õppida Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. Teadus ja tööstus on järjest enam omavahel põimunud – raha ja innovatsioon on aina paremad sõbrad. Keemiaharidus annab võimaluse tegelda laia valiku huvitavate väljakutsetega kas kodus või välismaal. Tartu Ülikool pakub ainulaadset võimalust tipptasemel aparatuuriga töötamiseks alates bakalaureuseastmest.

Uuri rohkem!

www.chem.ut.ee/et/oppimine

www.chem.ttu.ee/tudengile

oska.kutsekoda.ee/field/keemia-kummi-plasti-ja-ehitusmaterjalide-toostus

oska.kutsekoda.ee/field/energeetika-ja-kaevandamine

Viie kooli kohtumise keemiaülesannete temaatika

1. Amiidside.

M. Karelson, A. Tõldsepp. Orgaaniline keemia. Keemia õpik gümnaasiumile. Koolibri, Tallinn, 2007, lk 181−182.

Digiõppevaramu. Amiidid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid.

2. Elektrofiilsedasendusreaktsioonid aromaatses tuumas.

K. Viht. Täiendavaid teemasid koolikeemiale II: süsivesinikud (peatükk 6.1).

3. Ekstraheerimise põhimõte jajaotuskoefitsient.

I. Leito. Proovide ettevalmistus (slaidid 9−11).

R. Davis. CHEM117 04 Liquid Liquid Extraction Fundamentals (asjahuvilistele).

4. Hessi ja Faraday elektrolüüsiseadused.

R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: keemilise reaktsiooni energeetiline efekt.

J. Metsik. Keemia alused. Ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks, lk 42–48.

Digiõppevaramu. Keemilise reaktsiooni soojusefekt.

R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: redoksreaktsioonid.

5. Lahustuvus ja tilkanalüüs.

Lahustuvus tabel.

N.B! Teaduskooli keemia õppematerjalid asuvad siin: teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/keemia-oppematerjalid

Õppesessiooni kava

18. november, pühapäev

9.30–10.00 Kogunemine ja registreerimine Chemicumi (Ravila 14a) fuajees (Ida Rahu)

Loengud kõigile huvilistele

10.00–11.00 Sissejuhatus ja meenutus IChOst (Ida Rahu, Vladislav Ivaništšev) (1020)

11.00–13.00 Kineetika I osa (Vladislav Ivaništšev) (1020)

13.00–14.00 Lõuna

14.00–16.00 Kineetika II osa (Vladislav Ivaništšev) (1020)

16.15–18.15 Orgaaniline keemia – kuidas alustada õppimist? (Erki Enkvist) (1020)

19. november, esmaspäev

9.00–12.00 I rühm – analüütilise keemia praktikum (Eliise Tammekivi) (1099)

II rühm – orgaanilise keemia praktikum (Ida Rahu) (1059)

12.00–13.00 Lõuna

13.00–16.00 II rühm – analüütilise keemia praktikum (Eliise Tammekivi) (1099)

I rühm – orgaanilise keemia praktikum (Ida Rahu) (1059)